โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 888 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย

14 มี.ค. 2565 | 23:34 น.

โควิดชลบุรี วันนี้ 15 มี.ค.65 ติดเชื้อรายใหม่(PCR) 888 ราย ATK 3,307 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย มีบุคคลทางการแพทย์ติดเชื้อ 20 ราย หายป่วยเพิ่ม PCR 1,126 ราย ATK 2,034 ราย

โควิดชลบุรี วันที่ 15 มี.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่(PCR) จำนวน 888 ราย ATK 3,307 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย  

 

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม(ระลอกเดือนม.ค.65)  PCR 56,582 ราย ATK 64,653 ราย รักษาหายเพิ่ม PCR 1,126 ราย ATK 2,034 ราย  มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย มีบุคคลทางการแพทย์ติดเชื้อ 20 ราย

โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 888 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย

 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 43 ราย สะสม 3,361 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,017 ราย

 

2. CLUSTER อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 17 ราย

 

3. บุคลากรทางการแพทย์ 20 ราย

 

4. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ดังนี้

4.1 กทม. 1 ราย

4.2 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย

4.3 จังหวัดปทุมธานี 1 ราย

4.4 จังหวัดสมุทรสาคร 1 ราย

4.5 จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย

 

5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

5.1 ในครอบครัว 161 ราย

5.2 จากสถานที่ทำงาน 70 ราย

5.3 บุคคลใกล้ชิด 41 ราย

5.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย

 

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 41 ราย

 

7. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 489 ราย

 

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 881,612 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,630 คน (อัตราป่วย 411.75 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 2 ราย (0.23 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.23 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 6 ราย (0.68 ต่อแสนประชากร)

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,896,448 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 5,606 คน (อัตราป่วย 295.61 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 17 ราย (0.90 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 6 ราย (0.32 ต่อแสนประชากร)

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 114,234 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 318,391 คน รวม 432,625 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 7,167 คน (อัตราป่วย 1,656.63 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 33 ราย (7.63 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (1.16 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 34 ราย (7.86 ต่อแสนประชากร)

 

วันนี้พบ ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

 

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 7 ราย (อายุต่ำสุด 48 ปี, อายุสุงสุด 97 ปี, เฉลี่ยอายุ 79 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2564, และอีกห้ารายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)