วัคซีนโควิดกทม. ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว มีที่ไหนบ้าง เช็คเลย

09 มีนาคม 2565

กทม. เปิดพิกัดจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน อยู่ตรงไหน ที่ใดบ้าง ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

9 มีนาคม 2565 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคน ประกาศเชิญชวนคนกรุงเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวฉีด สามารถวอล์คอิน (Walk In) เข้ารับบริการได้ตามจุดต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ในกรุงเทพฯ รวม 5 แห่ง ดังนี้ 

 

จุดที่ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ (Central World)

  • เปิดรับวอล์คอิน ฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วันละ 300 คิว

 

จุดที่ 2 เซ็นทรัล พระราม 3 

  • เปิดรับวอล์คอิน ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 วันละ 200 คิว 

จุดที่ 3 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

  • เปิดรับวอล์คอิน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 วันละ 200 คิว 

 

จุดที่ 4 เซ็นทรัล อิสวิลล์ 

  • เปิดให้วอล์คอิน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 วันละ 200 คิว

 

จุดที่ 5 โรบินสัน ลาดกระบัง 

  • เปิดบริการวอล์คอินฉีดวัคซีน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 วันละ 200 คิว 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา : 

  • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่น ๆ ที่ยืนยันตัวตน เช่น พาสปอร์ต 
  • หลักฐานรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
  • ปากกาส่วนตัว  

5 จุดฉีดวัคซีนโควิด กทม. ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว