ชี้เป้า จุดฉีดวัคซีน โมเดอร์นา-ไฟเซอร์ ฟรี ในพื้นที่ กทม. อัพเดทที่นี่

08 มีนาคม 2565

เช็คที่นี่ อัพเดทจุดวอล์คอิน-ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา - ไฟเซอร์ เข็ม 1, 2, 3, 4 ในพื้นที่ กทม. มีตรงไหนบ้าง อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

ฐานเศรษฐกิจ ชวนคนกรุงฉีดวัคซีนต้านโควิดเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นได้รวบรวมจุดฉีดวัคซีน หรือหน่วยบริการในพื้นที่ กทม.ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1 - เข็ม 4 มาฝาก มีทั้งแบบเปิดวอล์คอินลงทะเบียนหน้างาน และที่ให้ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเลือกวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนมีทั้งวัคซีน โมเดอร์นา และ ไฟเซอร์ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้เลย

1.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 1 และเข็ม 3 (ฟรี) สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 1 : 

 • ผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน 

เลือกฉีดวัคซีน เข็ม 1 ในวันที่ 15,16,17 มี.ค. 2565 และฉีดวัคซีน เข็ม 2 ในวันที่ 18 เม.ย. 2565 โดยสามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน ทาง https://qsmi-vaccine.kcmh.or.th/

เข็ม 3: 

 • ผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ที่เคยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 2564
 • เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม  / ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 10 ก.พ. 2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ซิโนแวค / แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม

เลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 15,16,17,18 มี.ค. 2565 โดยสามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน ทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/ (ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ขนาดเต็มโดส 100 mcg. ทางกล้ามเนื้อ)  ทั้งนี้ หากตรวจพบว่า มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ

กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน และกรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่า สละสิทธิ์ 

เอกสารที่ต้องเตรียมมา : บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน : ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

 

2.โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

เปิด Walk in ฉีดวัคซีน Pfizer (เข็ม 1-2-3-4) โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า (รับ 400 คิว เท่านั้น)
วันที่ 9 มีนาคม 2565เวลา 8.00-14.00 น.

โปรดเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง + บัตรโรงพยาบาล(ถ้ามี) + เอกสารการรับรองการรับวัคซีน (กรณีฉีดครบ 2เข็ม) ทั้งนี้ กรุณาใช้รถขนส่งสาธารณะ เนื่องจากทางรพ.อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร ทำให้ไม่มีที่จอดรถ

วอล์คอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1-4 ที่โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม.
 

3.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

เชิญชวนให้ผู้สูงอายุและลูกหลาน รวมถึงพี่น้องชาวไทย ต่างชาติ ต่างด้าวทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถมารับวัคซีนได้ทุกเข็ม และเลือกชนิดวัคซีนได้

ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 9.000-16.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2, 3 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยจะเปิดบริการถึงวันที่ 6 เมษายน ปิดบริการช่วงสงกรานต์ คือ ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 เมษายน เปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 18 เมษายน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดทุกเข็ม

 

4.สำนักงานเขตพระโขนง กทม.

เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1-3 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 500 คน ณ สำนักงานเขตพระโขนง 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา : 

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ปากกาส่วนตัว 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวนจำกัด

 

5.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.) 

สำหรับเด็กที่มีอายุ 12-18 ปี และผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยสามารถรับบัตรคิวได้ที่จุดลงทะเบียนได้ บริเวณสระว่ายน้ำ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

วอล์คอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 

6.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กทม.

เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่ฉีดวัคซีน แอสตร้าฯ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 หรือ 2 สามารถมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้ในวันนี้ - 31 มีนาคม 2565 เวลา 12.30-14.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารอากาศ วันละ 300 คน 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง ณ จุดบริการฉีดวัคซีน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. หลักฐานการฉีดวัคซีน AZ 2 เข็ม 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แบบวอล์คอินที่รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

7. ศูนย์การค้าแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ ชั้น 3 

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 - 4 ตั้งแต่วันที่ 1- 31 มีนาคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) สามารถ Walk In หรือ จองผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ สำหรับประชาชนทั่วไปและต่างชาติ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 

ให้บริการฉีดวัคซีนในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. 

เอกสารยืนยันตัวตน : 

 • คนไทยนำบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัว
 • กรณีชาวต่างชาติ ใช้พาสปอร์ต ร่วมกับบัตรสีชมพู หรือ ใช้พาสปอร์ต ร่วมกับ เลขประจำตัวประกันสังคม 

ทั้งนี้ แสดงเอกสารการรับวัคซีนทุกครั้งถ้ามี 

โรงพยาบาลตากสิน เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนผ่านแอปฯ QueQ