svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 1 เข็ม 3 ฟรี เช็คเงื่อนไขที่นี่

08 มีนาคม 2565

เช็คด่วน!สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1 และ เข็ม 3 ฟรี ตรวจสอบเงื่อนไข คุณสมบัติ ช่องทางลงทะเบียนที่นี่

วันที่ 8 มีนาคม 2565 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1 และเข็ม 3 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน และเข้ารับการฉีดวัคซีนในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2565 ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นาฟรี ได้ดังต่อไปนี้

เข็ม 1

 • ผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
 • เลือกฉีดวัคซีน เข็ม 1 ในวันที่ 15,16,17 มี.ค. 2565
 • ฉีดวัคซีน เข็ม 2 ในวันที่ 18 เม.ย. 2565

ช่องทางลงทะเบียน


เข็ม 3

 • ผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ที่เคยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 2564
 • ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม  / ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 10 ก.พ. 2565
 • ที่เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ซิโนแวค / แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 2564
 • ทั้งนี้จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม โดยเลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 15,16,17,18 มี.ค. 2565


ช่องทางลงทะเบียน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1 และ เข็ม 3 ฟรี

ข้อควรรู้

 • หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ
 • กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
 • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ