อัพเดทจุดลงทะเบียน-วอล์คอินฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ทั่วประเทศ คลิกที่นี่

04 มี.ค. 2565 | 20:05 น.

เปิดพิกัดจุดลงทะเบียน-วอล์คอินฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ทั้งในเขต กทม.และต่างจังหวัด เดือนมีนาคม 2565 อยู่ตรงไหน โรงพยาบาลใดเปิดให้บริการบ้าง อัพเดทที่นี่

อัพเดทจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด โมเดอร์นา ทั้งแบบเปิดวอล์คอิน (Walk In) และให้ลงทะเบียนจองคิวในเดือนมีนาคมนี้ มีทั้งโรงพยาบาลและศูนย์ฉีดวัคซีนที่เปิดให้บริการหลายแห่งด้วยกัน ลองมองหาจุดไหนใกล้ หรือ จะลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายวัน เวลาก็ได้ซึ่งมีรายละเอียดการให้บริการ รวมถึงเงื่อนไขเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนของแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน ดังนี้  

 

หอประชุม 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เดือนมีนาคม 2565 ฟรีวันละ 3,000 คน ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00น. 

 

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง และนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดรับบริการ 

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วขอให้มาตามวันและเวลาที่ท่านได้ลงทะเบียน 

 

อบจ.เชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กทม.

เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 3 (ฟรี) โดยปรับลดเกณฑ์อายุเปิดลงทะเบียนในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ตามเงื่อนไขการให้บริการวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3 ดังนี้

 

 • ผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • เคยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ภายในเดือน พ.ย.64
 • เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม  / ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ภายในเดือน ม.ค.65
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ซิโนแวค / แอสตร้าเซนเนก้า ภายในเดือน พ.ย.64
 • เคยได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ครบ 2 เข็ม / ไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม ภายในเดือน ส.ค.64 

จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม

 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน ทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/
 • เลือกฉีดวัคซีนในวันที่  7,8,9,10,11 มี.ค. 2565 (ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ขนาดเต็มโดส 100 mcg. ทางกล้ามเนื้อ) 
 • หากตรวจพบว่า ท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ

กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่า สละสิทธิ์ 
สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กทม.

แจ้งกำหนดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เดือนมีนาคม 2565 ในวันที่ 6, 13, 20, 27 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 • สามารถนัดจองวันฉีดโดยระบุหมายเลขการจองวัคซีน ชื่อ นามสกุลและเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยสแกน QR Code หรือ ทางเว็บไซต์ 
 • สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีนได้ก่อนการเข้าระบบลงนัดวันฉีดเมื่อลงวันนัดในระบบแล้วระบบจะล็อกไม่ให้เปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีน 
 • สามารถเลื่อนวันนัดการรับวัคซีนในระบบได้ก่อนวันฉีดจริงอย่างน้อย 3 วัน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันราชการ 09.00-16.00 น. 

 

รพ.รามาธิบดี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเดือนมีนาคม 65

 

ศูนย์ฉีดวัคซีน Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี

อบจ.นนทบุรี ชวนประชาชนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น โมเดอร์นา (Booster) เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้-9 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น 

 • คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี
 • คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเงื่อนไขที่ประกาศ 

 • ฉีดวัคซีนที่เวสต์เกต ฮอลล์ เซ็นทรัล เวสต์เกต ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.00-14.00 น. จำนวน 5,000 คน 

 

นนท์พร้อม ลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา เข็ม 3

 

โรงพยาบาลบางบัวทอง จ.นนทบุรี

เปิดฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็มที่ 2, 3 และ 4  แบบวอล์คอิน (Walk In ) สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปไม่จำกัดพื้นที่ ไม่จำกัดสัญชาติ จำนวน 800 คน ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-14.00 น. ลานอาคาร 5 

 

สิ่งที่ต้องเตรียม 
1.คนไทย บัตรประชาชน 
ต่างชาติ สำเนาหนังสอเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน 
2.ประวัติการรับวัคซีน
 

รพ.บางบัวทอง วอล์คอินฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

 

โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านสมุทรสาคร เฉพาะเข็ม 3 เท่านั้น โดยเริ่ม 24 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าวัคซีนจะหมด ณ ศูนย์การค้าแลนด์มาร์ค เวลา 08.30-15.00 น. 

หลักเกณฑ์การจองวัคซีนโมเดอร์นา 

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้สนจังหวัดสมุทรสาคร
 • นำหลักฐาน บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนมาแสดงในวันฉีดวัคซีน 

 

รพ.สมุทรสาคร เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน โมเดอร์นา

 

จุดฉีดริมเขื่อน ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

อบจ.สมุทรปราการ เปิดฉีดวอล์คอิน โมเดอร์นา เข็ม 1-4 ณ จุดฉีดริมเขื่อน ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 7.30 น. จำนวน 1,200 คน/วัน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ด้วยการสแกน QR Code

 • เข็ม 1 สำหรับใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เคยได้รับวัคซีน) 
 • เข็ม 2 ให้บริการเฉพาะวันที่ 4-8 มีนาคม 2565 เท่านั้น สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน 
 • เข็ม 3 หรือ เข็ม 4 (หลักเกณฑ์การฉีดเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข) 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
 2. บุคลากรด่านหน้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน
 3. ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าที่สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน
 4. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง
 5. ประชาชนทั่วไป 

 

อบจ.สมุทรปราการ วอล์คอินฉีดวัคซีนป้องกันโควิด