อัพเดท จุดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ ทุกเข็มเดือนมีนาคม ล่าสุดที่นี่

03 มี.ค. 2565 | 18:11 น.

อัพเดทล่าสุด จุดฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์-แอสตร้า เข็ม 1,2, 3, 4 ในต่างจังหวัดเดือนมีนาคม 2565 สรุปรายละเอียดรวมไว้ให้แล้วที่นี่  

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดทจุดให้บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดสำหรับประชาชนที่สนใจต้องการเข้ารับการมาต่อเนื่อง สำหรับวันนี้รวมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า และ ไฟเซอร์ เข็ม 1, 2, 3 และ 4 ไม่เสียค่าใช้จ่าย มาไว้ให้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเข้ารับบริการในจังหวัดต่าง ๆ โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 • โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
 • ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
 • โรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม
 •  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี 
 • โรงพยาบาลเหนือคลอง จ.กระบี่ 

 

รพ.ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 1 เดือนมีนาคม 2565 โดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพด้านล่างได้ทันที

 

เงื่อนไข

 • ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน
 • อายุ 12-17 ปี วัคซีนไฟเซอร์
 • คนไทย 18 ปีขึ้นไปวัคซีนแอสตร้าฯ
 • นำบัตรประชาชนมายื่นในวันนัด
 • แรงงานต่างชาตินำ พาสปอร์ต หรือ บัตรสีชมพูมา เตรียมเอกสารที่อยู่ในครบถ้วน ได้รับวัคซีนซิโนแวค

 

ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนแล้ว กรุณามาตามวันนัดที่ระบุ ถ้าไม่มาถือว่า เป็นการสละสิทธิ์ ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนส่ง หากส่งซ้ำจะยึดข้อมูลแรกที่ส่งมา 

 

กรณีเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิด ให้นำสำเนาใบรับรองแพทย์มายื่น ณ วันฉีด หรือแจ้งเจ้าหน้าที่จุดซักประวัติก่อนฉีด

 

รพ.ลาดหลุมแก้ว เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 1

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนชนิด ไฟเซอร์ เข็ม 3 ฟรี 1,800 ราย ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 โดยเปิดระบบให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 นี้เวลา 12.00 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน ให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. 
ณ ชั้น 3 อาคารบริการ 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

 1. ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
 2. กรณีได้รับวัคซีนชนิด ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม หรือ แอสตร้าฯ หรือ สูตรไขว้ จำนวน 2 เข็ม โดยท่านต้องได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
 3. กรณีได้รับวัคซีนชนิด ไฟเซอร์ จำนวน 2 เข็ม โดยท่านต้องได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
 4. คิวเต็มก่อนขอปิดรับก่อนเวลาที่กำหนด
 5. ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีประวัติการฉีดเข็มที่ 3 เท่านั้น 
 6. ท่านที่ยินยอมให้โรงพยาบาลเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุรประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับวัคซีน และ/หรือ บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถือเป็นการละเมิดแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบวันนัดผ่านระบบหมอพร้อมได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป 

 

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3

3.ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ก่อน 15 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วระบบจะส่ง SMS ยืนยันวันนัดหมาย โปรดมาตรงตามวันนัดหมาย 

แนวทางกระตุ้นเข็ม 4 

 • กรณีเข็ม 1-2 ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม เข็ม 3 เป็น แอสตร้าฯ เข็ม 4 แอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ 
 • กรณีเข็ม 1-2 เป็น ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม เข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์ เข็ม 4 เป็นไฟเซอร์ 

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาวันนัด

 1. บัตรประชาชน/พาสปอร์ต/ บัตรสีชมพู
 2. ประวัติการฉีดวัคซีน 3 เข็ม 

เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน

 • ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. โถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดบัวขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนเข็ม 4 แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์


โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม  

ประกาศให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งแบบเปิดวอล์คอิน และลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ เข็ม 3 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย
1.วอล์คอินฉีดวัคซีนเข็ม 1 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 12-18 ปีขึ้นไป เข็ม 1 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ +เข็ม 2 เป็น ไฟเซอร์ 
 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข็ม 1 เป็น วัคซีนแอสตร้าฯ + เข็ม 2 เป็น ไฟเซอร์

 
2.เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 1,000 คน ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

 • ลงทะเบียนโดยส่งข้อความทางไลน์ รพ.บางเลน หรือ เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลบางเลน 

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประชาชน
 • หลักฐานการได้รับวัคซีนครบสองเข็มมาในวันที่ฉีดด้วย ตามแนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 

สอบถามได้ที่ 034 391129 , 034-234797 

 

รพ.บางเลน เปิดวอล์คอิน-ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.สมุทรปราการ 

เปิดลงทะเบียนจองเพื่อเข้ารับวัคซีนโควิดเข็ม 3 เป็น วัคซีนไฟเซอร์ 

เงื่อนไข

 1. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน แอสตร้า ครบทั้ง 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 3 เดือน (90 วัน) 
 2. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน ซิโนแวค ครบทั้ง 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม ครบทั้ง 2 เข็ม มาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อเข้ารับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2565 ในเวลา 09.30-14.00 น. จำกัดวันละ 200 คิว ทั้งนี้ งดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

โดยสามารถติดต่อลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนผ่านทาง QR Code 

หมายเหตุ : หากต้องการเลื่อนนัดหมายการรับวัคซีนหลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว สามารถติดต่อได้ที่จุดบริการวัคซีนชั้น 3 โซน A อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ หรือ โทร.0 2839 6336 หรือ 0 2839 6000 ในวันและเวลาราชการ 

 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ฉีดวัคซีนเข็ม 3

 

โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

เปิด walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2, 3, 4 และวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยให้บริการทุกสัญชาติ เป็น วัคซีนซิโนแวค, แอสตร้าเซนเน้กา และ ไฟเซอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้บริการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด 

 

สามารถเข้ารับบริการได้ในวันที่ 4, 10, 11, 17, 18, 21, 24, 25, 28 และ 31 มีนาคม 2565 วันละ 1,000 คิว ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. ณ วัดบัวโรย ทั้งนี้ กรุณามาก่อนเวลาเพื่อรับบัตรคิว 

 

รพ.บางเสาธง เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย       

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เปิด Walk In ฉีดเข็ม 4 สำหรับประชาชนทั่วไป เป็น วัคซีนไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าฯ ทุกวันพุธ พฤหัส และศุกร์ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30-15.00 น.

 • เตรียมบัตรประชาชน/หลักฐานการฉีดวัคซีน มายื่นที่จุดฉีดวัดดอนไก่ดี 

รพ.กระทุ่มแบน ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 4

 

โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี 

เปิดบริการ Walk In ฉีดวัคซีนทุกเข็ม สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็น วัคซีนแอสตร้าฯ ในวันที่ 7 , 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อานันทมหิดล 

 

หากต้องการรับวัคซีน ไฟเซอร์ ต้องลงทะเบียนจองเท่านั้น โดยเป็นสูตรตามที่ สสจ.ลพบุรี กำหนด โดยลงทะเบียนจองคิวผ่านเว็บไซต์ รพ.อานันทมหิดล ที่ www.ananhosp.go.th 

 
รพ.อานันทมหิดล เปิดฉีดวัคซีน แอสตร้าฯ ทุกเข็ม

 

โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนโควิดสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1-2, เข็ม 3 และ เข็มที่ 4 เป็นวัคซีน ซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า และ ไฟเซอร์ ตามลำดับ สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 8.30 -12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลเหนือคลอง  

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่นัดฉีดเข็ม 2 สามารถเข้ารับบริการได้ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2565

เอกสารยืนยันตัวตน : บัตรรับรองวัคซีน+บัตรประชาชน 

 

รพ.เหนือคลองเปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิดฟรี