ไม่ต้องลงทะเบียน วอล์คอินฉีดวัคซีน 1-4 ที่ CVC ทุกเข็ม อ่านรายละเอียดที่นี่

02 มีนาคม 2565

เช็คเลย ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม 1, 2, 3, 4 ทุกสัญชาติ ที่ CVC ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ อ่านรายละเอียดได้ครบที่นี่

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรและกระจายวัคซีนป้องกันโควิดไปทั่วประเทศเพื่อให้บริการวัคซีนทุกเข็มกับประชาชนอย่างทั่วถึงจนเพียงพอต่อความต้องการแล้ว รวมถึงศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดบางซื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน 

 

อย่างไรก็ดี สำหรับประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2, 3 และ 4 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อวันนี้สามารถวอล์คอิน (Walk In) เข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า โดยเปิดให้บริการทุกสัญชาติ ทั้งคนไทย ชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าว ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

 

สามารถเข้ารับบริการได้ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2 และ 3 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 - 6 เมษายน 2565 ก่อนจะปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ตั้งแต่วันที่ 7 -17 เมษายน 2565 พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 18 เมษายน ระหว่างนี้สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนสามารถวอล์คอินรับบริการได้เลย  

หมายเหตุ

  • สามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ ไฟเซอร์ / แอสตร้าเซเนก้า / ซิโนแวค

เข็มที่ 1 : สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปีที่จะรับไฟเซอร์ฝาสีส้มยังต้องลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือล่วงหน้าเหมือนเดิม

เข็มที่ 2 : ตามระยะห่างสูตรการฉีดเข็มที่ 1

เข็มที่ 3 : เป็นผู้ได้รับเข็มที่ 2

  • ชนิดวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/Sinopharm) ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน
  • ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในสูตร AA (AstraZeneca - AstraZeneca) และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca) กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm - Pfizer) กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในสูตร SM (Sinovac/Sinopharm - Moderna) โดยสูตร AA, SA, SP, SM ต้องรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร PP (Pfizer - Pfizer) และสูตร AP (AstraZeneca - Pfizer) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 180 วัน

เข็มที่ 3

  • อายุ 5-11 ปี ได้รับชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  (Sinovac/Sinopharm) ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน วอล์กอินเข้ารับบริการที่ประตู 1 เท่านั้น ตามความสมัครใจและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

เข็มที่ 4

  • เป็นผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 เป็นชนิดวัคซีนเชื้อตาย (ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม) และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า หรือ ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์น่า (สูตร SSA , SSP, SSM) มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน    

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทุกเข็ม