กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ อายุ 18-70 ปี หลายอัตรา เช็คที่นี่

26 ก.พ. 2565 | 02:53 น.

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 หลายอัตรา อายุตั้งแต่ 18-70 ปี เริ่มวันที่ 2-8 มี.ค.2565 เช็ครายละเอียดที่นี่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า ได้เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 381 อัตรา อายุ 18-70 ปี ตั้งแต่วันที่ 2-8 มี.ค. 2565 โดยสามารถเลือกสมัครตามสถานที่ปฏิบัติงานที่สนใจได้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

 

สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

  • พยาบาลวิชาชีพ 80 อัตรา ค่าตอบแทน 59,680 บาทต่อเดือน
  • นักเทคนิคการแพทย์ 86 อัตรา ค่าตอบแทน 41,500 บาทต่อเดือน
  • นักวิชาการสาธารณสุข 215 อัตรา ค่าตอบแทน 40,000 บาทต่อเดือน

กรมควบคุมโรค ระบุว่า ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร ได้ที่นี่ คลิก หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับสมัคร และที่กลุ่มสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค หมายเลข 0 2590 3059

 

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ