กรมควบคุมโรค แนะ 8 ข้อ “พิชิตเขา เราปลอดภัย”

16 ก.พ. 2565 | 13:52 น.

กรมควบคุมโรค เผยช่วง 5 ปี พบคนพลัดตกหน้าผาในไทยแล้ว 43 ครั้ง โดยเสียชีวิตมากถึง 23 ราย พร้อมแนะ 8 ข้อ “พิชิตเขา เราปลอดภัย” หลังพบคนไทยนิยมเที่ยวภูเขา ขึ้นยอดดอยมากขึ้น พร้อมย้ำให้เคารพกฎของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวตามป่าเขา หรือเดินทางไปไหว้สักการะเสริมสิริมงคลตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจ  ทำให้เกิดอุบัติเหตุพลัดตกเข้าได้ 

 

ทั้งนี้สถานการณ์การอุบัติเหตุการพลัดตกหน้าผาในประเทศไทย จากการเฝ้าระวังข่าวจากสื่อ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2564) เกิดเหตุ 43 ครั้ง พบผู้บาดเจ็บ 20 ราย เสียชีวิต 23 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเดินป่า ร้อยละ 83  สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ หน้าผาสูง (ร้อยละ 61)  หน้าผาน้ำตก (ร้อยละ 24)  และจุดชมวิว (ร้อยละ 7)  สาเหตุเกิดจากการลื่นไถล ก้าวพลาด และสะดุดก้อนหิน เป็นต้น  

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเตรียมตัวก่อนเดินทางท่องเที่ยวภูเขาและยอดดอยให้ปลอดภัย โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ “พิชิตเขา เราปลอดภัย” ดังนี้

1.เตรียมสภาพร่างกายให้แข็งแรง แต่งกายเหมาะสมรัดกุมเพื่อป้องกันแมลง พืช หรือสัตว์มีพิษ และพกอุปกรณ์ที่จำเป็นในการขึ้นเขา  

2.จองหรือลงทะเบียนสถานที่ท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  

3.เตรียมน้ำ อาหารที่ไม่สร้างขยะและยาประจำตัวให้พร้อม  

4.สังเกตป้ายเตือน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยว  อย่างเคร่งครัด  

5.ไม่เข้าพื้นที่จุดเสี่ยงอันตราย และออกนอกเส้นทาง  

6.หลีกเลี่ยงถ่ายรูปบริเวณริมหน้าผา หรือจุดชมวิวที่ไม่มีที่กั้น  

7.ควรมีเจ้าหน้าหรือไกด์นำทางไปด้วย ป้องกันการหลงทาง 

8.คำนึงถึงเวลา สภาพอากาศ ไม่กลับลงมาค่ำมืด เพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เมื่อออกนอกบ้านให้สวมหน้ากาก 100% รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19

 

“พิชิตเขา เราปลอดภัย”