ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย พบมี 19 รายไม่เคยได้รับวัคซีนเลย

21 ก.พ. 2565 | 06:18 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,883 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี มีโรคเรื้อรัง รวมกัน 100% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 25 ราย มีโรคเรื้อรัง 7 ราย พบ 19 รายไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนโควิด-19 แม้แต่เข็ม 1

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,883 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 18,618 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 86 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 17 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 162 ราย
   

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย พบมี 19 รายไม่เคยได้รับวัคซีนเลย

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 2,731,198 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 166,397 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,542,145 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 14,914 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 22,656 ราย
 

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 32 ราย แยกเป็นชาย 13 ราย หญิง 19 ราย ค่ากลางอายุ 77 ปี(28-92 ปี)  เป็นกลุ่ม 607 รวมกัน 100% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 25 ราย คิดเป็น 78%  มีโรคเรื้อรัง 7 ราย คิดเป็น 22%  ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด 14 ราย ไม่ได้ฉีดวัคซีน 19 ราย 


ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

 • ความดันโลหิตสูง (18) 
 • เบาหวาน (15) 
 • ไขมันในเลือดสูง (9)
 • อ้วน (0)
 • โรคไต (10) 
 • ติดเตียง (1)
 • จากพื้นที่เสี่ยง(0)
 • อาศัยในพื้นที่ระบาด (17)
 • อาชีพเสี่ยง(1)
 • เรือนจำ(0)
 • ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด(14) : คนรู้จัก(14) ,ครอบครัว(0)

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย พบมี 19 รายไม่เคยได้รับวัคซีนเลย

 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงข่าว ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงหนึ่งว่า ผู้เสียชีวิต 32 ราย 19 ราย มีประวัติไม่เคยได้รับวัคซีนแม้แต่ข็ม 1 คิดเป็น 60%  มี 8 รายได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แต่นานเกิน 4 เดือนแล้ว คิดเป็น 25% และมี 5 ราย ได้รับวัคซีน 2 เข็มและยังอยู่ในช่วงประมาณ 4 เดือน แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3

 

"ฝากให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม ยังต้องไปรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย"พญ.อภิสมัย กล่าว