เช็คด่วน ศิริราช เปิดจองคิวฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1-4 ผ่านแอปฯ วันนี้!

17 ก.พ. 2565 | 20:00 น.

เริ่มวันนี้! โรงพยาบาลศิริราช แจ้งเปิดจองคิวฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1-2-3-4 ผ่านแอป Siriraj Connect เดือนมีนาคม 2565 เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ (PZ) เข็ม 1, 2, 3 และ 4 ในเดือนมีนาคม โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1.กรณีเข็ม 1 (PZ1) เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี

2.กรณีเข็ม 2 (PZ2) เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ของไฟเซอร์มาแล้วเกิน 3 สัปดาห์ หรือ แอสตร้าเซนเนก้ามาแล้วเกิน 4 สัปดาห์

3.กรณีเข็ม 3 (PZ3) ได้แก่

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม (สูตร AZ1-AZ2) มาแล้วอย่างน้อย 12 สัปดาห์
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์มเป็นเข็ม 1 และ แอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็ม 2 (สูตร SV1/SP1-AZ2) มาแล้วอย่างน้อย 12 สัปดาห์
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์ เป็นเข็ม 1 และ ไฟเซอร์ เป็นเข็ม 2 (สูตร AZ1/PZ1-PZ2) มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็มมาแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์

4.กรณีเข็ม 4 (PZ4) ได้แก่ ผู้ที่ได้รับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม เป็นเข็ม 1 และ 2 และ ไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 มาแล้วอย่างน้อย 12 สัปดาห์

5.กรณีผู้จองวัคซีน มีประวัติฉีดวัคซีนในระบบของกระทรวงสาธารณสุขไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 ทางหน่วยฉีดวัคซีน รพ.ศิริราช ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการฉีดวัคซีนให้กับผู้รับวัคซีนนั้น ตามประวัติการฉีดวัคซีนของแต่ละรายต่อไป

 

วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

ตามตารางการจองวันและเวลาการฉีดวัคซีนในเดือนมีนาคม 2565 (ไม่ได้ฉีดทุกวัน) ในแอปพลิเคชันจองฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยเริ่มฉีดวันแรกวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน เวลา 08.30 - 15.00 น. สถานที่ฉีดวัคซีน หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ข้างหอสมุดศิริราช)

ผู้สนใจสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และเลือก "จองคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด 19" หรือสแกน QR CODE ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00น. หรือจนกว่าเต็มจำนวนที่เปิดให้จอง

สำหรับการจองคิวฉีดวัคซีนในเดือนเมษายน 2565 จะเปิดให้จอง หลังวันที่ 21 มีนาคม 2565 โดยจะประกาศผ่านทาง Facebook sirirajpr

 

ประกาศโรงพยาบาลศิริราช เปิดจองวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1-4  เดือนมีนาคม 2565

รพ.ศิริราช เปิดจองลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

รพ.ศิริราช เปิดลงทะเบียนจองคิววัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1-4