ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 27 ราย ส่วนใหญ่อายุเกิน 60 ปี-มีโรคเรื้อรัง

15 ก.พ. 2565 | 05:28 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,373 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี มีโรคเรื้อรัง รวมกัน 96% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 23 ราย มีโรคเรื้อรัง 3 ราย พบติดเชื้อจากคนใกล้ชิด 12 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,373 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 14,007 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 39 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 131 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 196 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 27 ราย ส่วนใหญ่อายุเกิน 60 ปี-มีโรคเรื้อรัง

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 2,622,600 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 132,728 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,467,383 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 11,551 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 22,489 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 27 ราย แยกเป็นชาย 16 ราย หญิง 11 ราย ค่ากลางอายุ 77 ปี(39-95 ปี)  เป็นกลุ่ม 607 รวมกัน 96% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 23 ราย คิดเป็น 85%  มีโรคเรื้อรัง 3 ราย คิดเป็น 11%  ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด 12 ราย

 

 • ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 
 • ความดันโลหิตสูง (10)
 • เบาหวาน (6)
 • ไขมันในเลือดสูง (5)
 • อ้วน (2)
 • โรคไต (5)
 • ติดเตียง (2)
 • จากพื้นที่เสี่ยง(0)
 • อาศัยในพื้นที่ระบาด (14)
 • อาชีพเสี่ยง(0)
 • เรือนจำ(1)
 • ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด(12) : คนรู้จัก(8) ,ครอบครัว(4)

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 27 ราย ส่วนใหญ่อายุเกิน 60 ปี-มีโรคเรื้อรัง

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19