วิธีเวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2565 เช็คขั้นตอนทั้งหมดที่นี่

15 กุมภาพันธ์ 2565

เวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา 2565 เช็คขั้นตอนวิธีการเข้าระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.com ได้ที่นี่ หรือใครอยากนมัสการพระบรมสารีริกธาตุออนไลน์ ก็คลิกผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่นี่

วันมาฆบูชา 2565 ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถือเป็นวันพระใหญ่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนจะออกมาทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม รวมถึงเวียนเทียน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทำให้รูปแบบการทำบุญตักบาตรต่างๆต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย สู่วิถี New Normal 

 

การทำบุญออนไลน์ในยุค New Normal จึงมีทั้งการฟังเทศน์ฟังธรรมออนไลน์ นมัสการพระบรมสารีริกธาตุออนไลน์ รวมไปถึงเวียนเทียนออนไลน์ เรียกว่าอยู่มุมไหนในโลกนี้ก็สามารถร่วมบุญได้เช่นเดียวกัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการเปิดให้พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมเวียนเทียนออนไลน์ได้ โดยขั้นตอนและวิธีการร่วมบุญต่างๆจะต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมมานำเสนอดังต่อไปนี้


 

1.คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ "www.เวียนเทียนออนไลน์.com" เลือกเมนู "เวียนเทียนออนไลน์" หรือ "ปฏิบัติธรรมออนไลน์"

 

วันมาฆบูชา 2565 ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

2.กดปุ่ม "เริ่ม /START"

 

วันมาฆบูชา 2565 ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

 

3.เลือก "เวียนเทียนคนเดียว" หรือ "เวียนเทียนเป็นคู่"

 

วันมาฆบูชา 2565 ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

 

4.เลือก"คาแรกเตอร์" กด"ถัดไป"

 

วันมาฆบูชา 2565 ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 


5.อัพโหลดใบหน้า กด"ตกลง" กด "ถัดไป"

 

วันมาฆบูชา 2565 ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

6.เลือกสถานที่เวียนเทียน "วัดในประเทศไทย" หรือ "สังเวชนียสถาน"หรือ วัดไทยในต่างประเทศ

 

วันมาฆบูชา 2565 ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 


7.ค้นหารายชื่อวัด หลังจากนั้นกด "ถัดไป" 

 

วันมาฆบูชา 2565 ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 


8.ระบบจะพาไปสู่วัดที่เลือก และ ทำการเวียนเทียนออนไลน์ หลังจากนั้นกด"ถัดไป"

วันมาฆบูชา 2565 ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 


9.เมื่อเวียนเทียนออนไลน์แล้วเสร็จ ระบบจะมีคำอธิษฐาน 

 

วันมาฆบูชา 2565 ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

10.สามารถเลือกฟังเทศน์ต่อได้ 

 

วันมาฆบูชา 2565 ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 


11.ระบบจะมอบใบอนุโมทนาที่ได้ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ในครั้งนี้ 

 

วันมาฆบูชา 2565 ชวนเวียนเทียนออนไลน์

นอกเหนือจากการเวียนเทียนออนไลน์ ที่เปิดระบบตั้งแต่วันนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2565 ทางกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ยังได้จัดทำเว็บไซต์ www.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com  โดยพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2565 และยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือวันมาฆบูชา 2565 ในรูปแบบ E-book (คลิกที่นี่)

 

ดาวน์โหลดหนังสือวันมาฆบูชา 2565 ในรูปแบบ E-book