14 ก.พ.เปิดระบบเวียนเทียนออนไลน์ รับวันมาฆบูชา 2565

13 กุมภาพันธ์ 2565

วันมาฆบูชา 2565 เตรียมเปิดระบบเวียนเทียนออนไลน์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.09 น.สายธรรมยุคดิจิทัล เตรียมคลิกเลยที่นี่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) และกลุ่มบริษัทเซิร์ช  เตรียมเปิดระบบรับวันมาฆบูชา 2565 ผ่าน  www.เวียนเทียนออนไลน์.com  ตั้งแต่เวลา 11.09 น.

 

สำหรับระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์วันมาฆบูชา   โดยให้พุทธศาสนิกชนสามารถเลือกสถานที่เวียนเทียนได้ตามสะดวก ไม่ว่าจะเป็นวัดในประเทศไทย  สังเวชนียสถาน หรือ วัดไทยในต่างประเทศ พร้อมเลือกคำอธิษฐาน  และสามารถแชร์ออกไปให้เพื่อนๆ  ได้มาร่วมเวียนเทียนออนไลน์ด้วยกันได้  


 

นอกจากนั้นแล้วยังได้เพิ่มระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ซึ่งสามารถร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ เป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางพุทธศาสนาและนวัตกรรมในระบบออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยมีให้เลือกปฏิบัติตั้งแต่ บทสวดทำวัตรเช้า บทสวดทำวัตรเย็น ทั้งแบบแปล และไม่แปล บทสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ฝึกการนั่งสมาธิเบื้องต้น พร้อมฟังเทศน์จากพระนักเทศน์ วัดต่างๆ และมีข้อมูลความรู้ในทางพุทธศาสนาในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย  

 

พุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมบุญ สามารถร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา  2565 ได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 

 

14 ก.พ.เปิดระบบเวียนเทียนออนไลน์ รับวันมาฆบูชา 2565
 

นอกเหนือจากนั้นแล้ว กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำเว็บไซต์ www.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com  โดยพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2565