svasdssvasds

รู้จักสิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีอาการอะไรบ้าง ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 ก.พ. 2565 เวลา 8:00 น. 2.4k

ชวนทำความ รู้จักสิทธิ UCEP เจ็บป่วย "ฉุกเฉินวิกฤต" มีอาการอะไรบ้างเข่าข่าย รวมทั้งขั้นตอนการใช้สิทธิ ติดโควิดเเล้วต้องทำอย่างไร

ประเด็นที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)มีนโยบายจะปลดผู้ติดโควิด19 ออกจากการเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาฟรีทุกที่หรือ สิทธิ UCEP หลายคนมียังสับสนว่านี่เป็นการ "ยกเลิกรักษาฟรีโควิด" และ "ถ้าติดโควิดจะไม่สามารถไม่สามารถเข้ารักษาฟรีได้ทุกที่

วันนี้ ฐานเศรษฐกิจ จะไปไปทำความรู้จัก สิทธิ UCEP ว่าคืออะไร และ ถ้าติดโควิดจะทำอย่างไร

สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจน พ้นวิกฤตและสามารถคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

 ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ผู้ป่วยโรคโควิด19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลทุกแห่ง สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) คือ สิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นรพ.ตามสิทธิที่ตัวเองมีอยู่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนพ้นวิกฤตและสามารถคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

6 อาการที่เข้าข่าย ภาวะฉุกเฉินวิกฤต

 • หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 • หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง
 • ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น
 • เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
 • แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
 • อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หากพบอาการที่เข้าข่าย

 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP

 • ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
 • โรงพยาบาลประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉิน
 • ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
 • กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ UCEP ทันทีแต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 • กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตให้รีบประสานโรงพยาบาลตามสิทธิหากประสงค์รักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หมายเหตุ : Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP) คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

 

ติดโควิด19รักษาฟรี

คนไทยทุกคนมีสิทธิประกันสุขภาพภาครัฐไม่สิทธิใดก็สิทธิหนึ่ง

 •  สวัสดิการข้าราชการ 
 • ประกันสังคม 
 • หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 

สามารถเข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธินั้นๆ หากโควิด19 ถูกยกเลิกจากสิทธิUCEP จึงเป็นการยกเลิกกรณีที่ติดโควิด19 แล้วไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรง ออกจากการเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่สามารถเข้ารับการรักษาได้ในรพ.ทุกแห่ง ไม่เฉพาะแต่รพ.ตามสิทธิที่มีอยู่เท่านั้น แต่หากติดโควิด19 แพทย์วินิจฉัยให้เข้ารับการรักษาในรพ.ยังสามารถได้รับการรักษาฟรีตามสิทธิประกันสุขภาพภาครัฐของแต่ละบุคคลเช่นเดิม เหมือนกับโรคอื่นๆ หรือหากมีอาการเข้าตามนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตก็รับการรักษาฟรีตามสิทธิ UCEPได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด