svasdssvasds

เตือนปชช.ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 14-18 ก.พ.

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 ก.พ. 2565 เวลา 11:31 น.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและความเค็มรุกเข้าสู่แม่น้ำ ระหว่างวันที่ 14 -18 ก.พ.นี้่

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและความเค็มรุกตัวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจากการติดตามข้อมูลระดับน้ำทำนายสูงสุด - ต่ำสุด ปี 2565  ของ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ คาดการณ์จะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2565

 

โดยข้อมูลฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า จะเกิดภาวะน้ำทะเลขึ้นเต็มที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ในช่วงวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ระดับน้ำอยู่ที่ +1.40 ม.รทก. 
  • ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 ระดับน้ำอยู่ที่ +1.50 ม.รทก. 
  • ในช่วงวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 ระดับน้ำอยู่ที่ +1.25 ม.รทก. 
     

เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและความเค็มรุกเข้าสู่แม่น้ำน้ำเจ้าพระยา

ประกอบกับอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ในช่วงดังกล่าวนี้เกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ รวมทั้งเกิดน้ำเค็มรุกตัวเข้าสู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใช้อุปโภคบริโภค และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

 

1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำ และเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำทราบล่วงหน้า
 

2. เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

 

3. ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงเวลาดังกล่าว และตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเร่งผลักดันน้ำเค็มโดยเร็ว

 

4. ปรับแผนการผลิตน้ำประปาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการน้ำใช้อุปโภคบริโภค และรวมทั้งการใช้น้ำเพื่อการเกษตรบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้แก่ประชาชนทราบล่วงหน้า

 

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศ เรื่องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและความเค็มรุกตัวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด