โควิดชลบุรีพุ่ง ติดเชื้อรายใหม่ 714 ราย ATK 492 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

13 กุมภาพันธ์ 2565

โควิดชลบุรี วันนี้ 13 ก.พ.65 ติดเชื้อรายใหม่ 714 ราย ATK 492 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม (ระลอกเดือนม.ค.65) 24,933 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย บุคคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 10 ราย อำเภอเมืองชลบุรี พบติดโควิดรายใหม่มากสุด 176 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี ) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน วันนี้ ( 13 ก.พ.) มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 714 ราย ATK 492  ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ราย ยอดป่วยสะสม (ระลอกตั้งแต่เดือนม.ค.65)  24,933 ราย รักษาหายเพิ่ม 397 ราย รักษาหายสะสม 18,418 ราย กำลังรักษา 6,483 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 32 ราย 

 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่กระจายในหลายอำเภอ  โดย 3 อำเภอแรกที่มีผู้ป่วยรายใหม่สูงสุดได้แก่

 

  • เมืองชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 176 ราย ยอดสะสม 4,476 ราย 
  • บางละมุง ติดเชื้อรายใหม่ 150 ราย ยอดสะสม 9,585 ราย  
  • ศรีราชา ติดเชื้อรายใหม่ 144 ราย ยอดสะสม 5,195 ราย
     

โควิดชลบุรีพุ่ง ติดเชื้อรายใหม่ 714 ราย ATK 492 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

รายละเอียดการติดเชื้อรายใหม่

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 53 ราย สะสม 1,348 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 313 ราย
2. CLUSTER บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 82 ราย
3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 22 ราย
4. บุคลากรทางการแพทย์ 10 ราย
5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 19 ราย ดังนี้
     5.1 กทม. 6 ราย
     5.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 ราย
     5.3 จังหวัดบึงกาฬ  3 ราย
     5.4 จังหวัดสมุทรสาคร 2 ราย
     5.5 จังหวัดจันทบุรี 1 ราย
     5.6 จังหวัดนนทบุรี 1 ราย
     5.7 จังหวัดภูเก็ต 1 ราย
     5.8 จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ราย
     5.9 จังหวัดอยุธยา 1 ราย
6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    6.1 ในครอบครัว  192 ราย
    6.2 จากสถานที่ทำงาน 101 ราย 
    6.3 บุคคลใกล้ชิด 55 ราย 
    6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 8 ราย
7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 37 ราย 
8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 211 ราย
 

อัพเดทการฉีดวัคซีนโควิด-19 

 

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 699,674 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,640 คน ไม่มีรายงานผู้ป่วยปอดอับเสบ, ไม่มีรายงานผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และไม่มีเสียชีวิตมีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,870,824 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,636 คน ผู้ป่วยปอดอับเสบ 7 ราย, ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 4 ราย และเสียชีวิต 3 ราย

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 87,731 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 370,518 คน รวม 458,249 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 125 คน ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 667 คน ไม่พบประวัติการรับวัคซีน 1,533 คน ผู้ป่วยปอดอับเสบ 10 ราย, ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 4 ราย และเสียชีวิต 8 ราย

 

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 70 ปี, รายที่สองอายุ 59 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสองราย) ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์  เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น