สายมูอย่าไปเก้อ วัดจุฬามณี ประกาศปิดเพิ่มอีก 10 วัน

12 ก.พ. 2565 | 13:00 น.

สกัดโควิด วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ออกประกาศฉบับที่ 4 ปิดวัดเพิ่มอีก 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 -22 ก.พ.65 นี้ ลุ้น เปิดอีกทีวันที่ 23 ก.พ.65

แจ้งเตือนสายมูทุกท่านที่กำลังมุ่งหน้าไปวัดจุฬามณี โดยล่าสุด เพจวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยล่าสุด เพจวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งประกาศ วัดจุฬามณี ที่ 4/2565 เรื่อง ปิดวัดจุฬามณีเพิ่ม 10 วัน (13 - 22 ก.พ. 2565)

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น ทางจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอความร่วมมือจากสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้ เดินทางมาเป็นจำนวนมาก ให้ยุติการเข้า–ออก เพื่อลดการชุมนุมของประชาชนและการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ดังนั้น วัดจุฬามณี จึงขอประกาศ "ปิดวัดจุฬามณี เพิ่มจำนวน 10 วัน" (13 – 22 ก.พ.2565) และมีกำหนดเปิดในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 (และพิธีบวงสรวงใหญ่ 13 ก.พ. 65 นี้ จัดเป็นการภายใน ไม่อนุญาตให้ประชาชนร่วมพิธี) จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

สายมูอย่าไปเก้อ วัดจุฬามณี ประกาศปิดเพิ่มอีก 10 วัน