กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เช็คตำแหน่งงานว่างที่นี่

03 ก.พ. 2565 | 17:42 น.

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เช็คตำแหน่งงานว่าง พร้อมเงินเดือน และช่องทางการสมัครงานทั้งหมดที่นี่

นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. ประกาศว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักพัฒนาสังคม  ,สำนักการแพทย์  ,ศูนย์เอราวัณ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานว่าง พร้อมทั้งเงินเดือน และช่องทางการสมัคร ดังต่อไปนี้ 

 

สำนักพัฒนาสังคม 

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

  • อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ประจำรถสวัสดิการเคลื่อนที่ จำนวน 1 อัตรา 
  • อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา 
  • อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 อัตรา 
  • อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 3 อัตรา 
  • อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 จำนวน 1 อัตรา (1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น) 
     

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 5162
 

สำนักการแพทย์ 

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเวชการรุณย์รัศมิ์ 

  • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ก.พ. 65 รอบเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 9711
 

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ดังนี้ 

 

  • ตำแหน่งนายแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานวันราชการปกติ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 650 บาท 

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ก.พ. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570