เลื่อนยาว ซ่อมสะพานพระราม 6 รฟท.ปรับขบวนรถไฟสายใต้ ตรวจสอบเส้นทางที่นี่

26 ม.ค. 2565 | 08:45 น.

รฟท.ประกาศปิดเส้นทางช่วงสถานีบางซื่อ-บางบำหรุ ชั่วคราว เหตุซ่อมสะพานพระราม 6 ไม่เสร็จ เร่งตรวจสอบด้านวิศวกรรม พร้อมปรับขบวนรถไฟสายใต้ 16 ขบวน

นายเอกรัช  ศรีอาระยันพงษ์   ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.ประกาศแจ้งปิดทางช่วงระหว่างสถานีบางซื่อ-บางบำหรุ เป็นการชั่วคราวต่อเนื่อง หลังเกิดเหตุโครงสร้างกลางสะพานพระราม 6 เคลื่อนตัว เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ขบวนรถไฟในเส้นทางสายใต้ไม่สามารถผ่านได้ จำเป็นต้องประกาศปิดทาง ช่วงระหว่างสถานีชุมทางบางซื่อ–บางบำหรุ ที่ผ่านมารฟท.ได้แจ้งว่าเส้นทางดังกล่าวจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการเดินรถได้ตามปกติอีกครั้งได้ในวันพุธที่ 26 ม.ค. 2565 เวลาประมาณ 12.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

ทั้งนี้รฟท.ให้กิจการร่วมค้าไอทีดี เออาร์ซี ซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการงานปรับปรุงเสริมความมั่นคงของสะพานพระราม 6 เนื่องด้วยสะพานพระราม 6 นี้ เป็นสะพานที่ขบวนรถไฟในเส้นทางสายใต้ทุกขบวนทำขบวนผ่านเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับขบวนรถและประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีมาตรการตรวจสอบโครงสร้างสะพานในด้านวิศวกรรมทั้งหมด โดยจะแจ้งกำหนดการเปิดใช้งานของสะพานพระราม 6 ให้ทราบอีกครั้ง 

 

 

 


ขณะเดียวกันระหว่างที่กำลังมีการปรับปรุงสะพานฯ รฟท.ขอแจ้งปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถในเส้นทางสายใต้เพื่อให้สอดคล้องกับการซ่อมบำรุงสะพานพระราม 6 โดยมีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง ปลายทาง จากสถานีกรุงเทพ เป็นสถานีบางบำหรุและธนบุรี เป็นการชั่วคราว จำนวน 16 ขบวน

สำหรับการปรับขบวนรถไฟสายใต้ ดังนี้ 


เที่ยวไป
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – สุราษฎร์ธานี
- ขบวนรถธรรมดาที่ 261 กรุงเทพ - หัวหิน ปรับเปลี่ยนเป็น ธนบุรี - หัวหิน 
- ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ - สุไหงโกลก 
- ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ - ชุมทางหาดใหญ่ 
- ขบวนรถชานเมืองที่ 355 กรุงเทพ - หนองปลาดุก ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – หนองปลาดุก (ให้บริการ 27 ม.ค. 65)
- ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ - ตรัง ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ - ตรัง  
- ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ - นครศรีธรรมราช
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – สุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

เที่ยวกลับ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 356 หนองปลาดุก - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น หนองปลาดุก - บางบำหรุ
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สุราษฎร์ธานี – บางบำหรุ 
- ขบวนรถเร็วที่ 172 สุไหงโกลก - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สุไหงโกลก - บางบำหรุ 
- ขบวนรถธรรมดาที่ 262 หัวหิน - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น หัวหิน – ธนบุรี
- ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น นครศรีธรรมราช – บางบำหรุ
- ขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ตรัง - บางบำหรุ
- ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางหาดใหญ่ - บางบำหรุ
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สุราษฎร์ธานี – บางบำหรุ

เลื่อนยาว ซ่อมสะพานพระราม 6 รฟท.ปรับขบวนรถไฟสายใต้ ตรวจสอบเส้นทางที่นี่

ส่วนผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าไว้ รฟท.จะดำเนินการขนส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพและสถานีสามเสน ไปยังสถานีบางบำหรุ โดยทางรถยนต์ และสำหรับผู้โดยสารที่สถานีชุมทางบางซื่อ สามารถใช้ตั๋วโดยสารรถไฟทางไกล เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานีบางบำหรุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม รวมทั้งการรับ-ส่งสินค้าห่อวัตถุ สัมภาระ และรถจักรยานยนต์ในเส้นทางสายใต้ การรถไฟฯ งดให้บริการที่สถานีกรุงเทพ สามเสน บางซื่อ และบางบำหรุ เป็นการชั่วคราว

 

 


อย่างไรก็ตามผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าในเส้นทางสายใต้ มีความประสงค์ที่จะไม่เดินทางสามารถติดต่อขอคืนค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา ทั้งนี้ อาจมีขบวนรถในเส้นทางสายใต้บางขบวนเกิดความล่าช้าไปบ้าง