svasdssvasds

เช็คด่วนที่นี่! 3 จุดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา วันนี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 ม.ค. 2565 เวลา 4:55 น. 7.1k

ชี้เป้า! จุดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 และ เข็ม 4 รวม 3 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร 2 แห่ง ที่จังหวัดมหาสารคามอีก 1 แห่ง เช็คได้ตรงนี้

ฐานเศรษฐกิจ ชี้เป้า 3 จุดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน โมเดอร์นา แบ่งเป็น ในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง คือ ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร และ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ให้บริการจองฉีดวัคซีนเข็ม 3 ขณะที่โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามนั้น เปิดจองฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 และเข็มที่ 4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

เริ่มที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเฟซบุ๊สเพจ ระบุว่า โรงพยาบาลสมุทรสาคร ให้บริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างแลนด์มาร์ค และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ซึ่งจะให้บริการฉีดศูนย์ฉีดวัคซีน วัดดอนไก่ดี พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) โดยลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านการสแกน QR code จากภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้  

เงื่อนไข-คุณสมบัติ

 • สำหรับประชาชนสมุทรสาครที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสารที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน

 • นำบัตรประชาชน หรือ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

เช็คด่วนที่นี่! 3 จุดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา วันนี้

อีกแห่ง คือ ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดให้วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา (Moderna) จำนวนจำกัด โดยเปิดให้ลงทะเบียนในวันนี้ 24 มกราคม 2565 ที่ศูนย์บริการวัคซีน โรงพยาบาลมหาสารคาม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้

เข็มที่ 1 

 • ผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน อบจ.
 • ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
 • บุคลากรทางการแพทย์
 • ผู้พิการ
 • หญิงตั้งครรภ์

เข็มที่ 2  และ เข็มที่ 3 

 • ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
 • บุคลากรทางการแพทย์
 • ผู้พิการ
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ประชาชนทั่วไป

ตามเกณฑ์การฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข

เข็มที่ 4  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์     

โดยสามารถสแกน QR Code จากภาพที่ปรากฎด้างล่างเพื่อเพิ่มไลน์ รพ.มหาสารคาม เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวสารวัคซีน

 

เช็คด่วนที่นี่! 3 จุดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา วันนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง