ค่าฝุ่น PM2.5 เช้านี้ เกินมาตรฐาน 1 พื้นที่ แนวโน้มกทม. 7 วันข้างหน้า เช็คเลย

24 ม.ค. 2565 | 03:11 น.

เช็คค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ 24 ม.ค.65ในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1 พื้นที่ เผย 7 วันข้างหน้า กรุงเทพและปริมณฑล มีแแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะสูงขึ้นอีกครั้งในวันที่ 25-26 มกราคม

เกาะติด“ฝุ่น PM2.5”  ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้

 

ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่

 

ค่าฝุ่น PM2.5 เช้านี้ เกินมาตรฐาน 1 พื้นที่  แนวโน้มกทม. 7 วันข้างหน้า เช็คเลย

 

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10 - 35 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18 - 51 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10 - 31 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 - 26 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 - 21 มคก./ลบ.ม.

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10 - 34 มคก./ลบ.ม.

 

ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

 

ค่าฝุ่น PM2.5 เช้านี้ เกินมาตรฐาน 1 พื้นที่  แนวโน้มกทม. 7 วันข้างหน้า เช็คเลย

 

1 วันข้างหน้า คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

 

7 วันข้างหน้า นั้น แนวโน้มของสถานการณ์ในช่วงวันที่ 27-31 มกราคม จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิด และสภาพอากาศที่นิ่งลดลง โดยจะมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะสูงขึ้นในวันที่ 25-26 มกราคม