เช็คจุดเวนคืนที่ดิน สร้างเขื่อน-ขยายคลองพระยาราชมนตรี แก้น้ำท่วม กทม.

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
18 ม.ค. 2565 เวลา 20:00 น. 399

เช็คที่นี่ จุดเวนคืนที่ดินใช้สร้างเขื่อน-ขยายคลองพระยาราชมนตรี กว้าง 60 เมตร ยาวประมาณ 1,600 เมตร เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง กทม. อยู่ตรงไหน หลังครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินบางแค-บางหว้า ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ 18 มกราคม 2565 มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันซึ่งหนึ่งในวาระสำคัญที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ คือ การอนุมัติการเวนคืนที่ดินแขวงบางแค เขตบางแค และแขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ เพื่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายบริเวณคลองพระยาราชมนตรีแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของ กทม.และปริมณฑล 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ว่า ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางแค เขตบางแค และแขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในแขวงบางแค เขตบางแค และแขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่มีสิทธิเข้าไปสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อขยายคลองและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองพระยาราชมนตรี

ตั้งแต่ช่วงคลองหนองใหญ่ถึงคลองภาษีเจริญ มีความกว้าง 60 เมตร ยาวประมาณ 1,600 เมตร (1.6 กิโลเมตร) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ

เช็คจุดเวนคืนที่ดิน สร้างเขื่อน-ขยายคลองพระยาราชมนตรี แก้น้ำท่วม กทม.

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกามีกำหนดบังคับใช้ 4 ปี เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้บังคับใช้

นางสาวรัชดา รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า เมื่อการขยายคลองและก่อสร้างเขื่อนบริเวณคลองพระยาราชมนตรีแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองพระยาราชมนตรีและคลองภาษีเจริญ ลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย- คลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง