WFH - Work from Home อย่างไร? ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เช็คเลย

18 ม.ค. 2565 | 20:00 น.

กรมอนามัย แนะ 7 แนวปฏิบัติ WFH (Work from Home) อย่างไร? ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 หลังต้องทำงานหรือกักตัวอยู่บ้าน

จากกรณีที่ภาครัฐและเอกชน ใช้แนวทาง WFH (Work from Home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ล่าสุด กรมอนามัย แนะเมื่อต้อง WFH หรือ กักตัวอยู่บ้าน ก็ต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัย และปฏิบัติตัว ดังนี้

1.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ไม่คลุกคลีกับเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เว้นระยะห่างต่อกัน หมั่นล้างมือ และถ้าจำเป็นต้องใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

2.หมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการเสี่ยงให้ทดสอบเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK

3.ประเมินตนเองด้วย “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ

 

4.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า

 

5.โต๊ะทำงานที่บ้านควรอยู่ในบริเวณที่โปร่ง โล่ง หรือจัดมุม ไม่อยู่ใกล้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้มีการระบายอากาศ

 

6.หมั่นทำความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก หรือน้ำผสมน้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาทำความสะอาด ที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์

 

7.แยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว มัดถุงให้เรียบร้อย รวมทั้งซักทำความสะอาดหน้ากากผ้าทุกวัน และตากแดดให้แห้งก่อนใช้งานทุกครั้ง