เราเที่ยวด้วยกันเฟส4 เริ่มจองสิทธิเมื่อไหร่ เตรียมชง ครม.25 ม.ค.นี้

18 ม.ค. 2565 | 03:30 น.

เราเที่ยวด้วยกันเฟส4 เริ่มจองสิทธิเมื่อไหร่ หลังเตรียมชง “ครม.” อนุมัติเพิ่มสิทธิใหม่อีก 2 ล้านสิทธิ วงเงิน 1.32 หมื่นล้านบาท

เกาะติด “เราเที่ยวด้วยกันเฟส4” สำหรับสายเที่ยวเตรียมเฮ โดยในวันที่ 25 ม.ค.นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มสิทธิโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” อีกจำนวน 2 ล้านสิทธิ (คืน)

ภายใต้กรอบวงเงิน 13,200 ล้านบาท หลังจากที่ผ่านมาได้เห็นชอบในหลักการโครงการไปแล้ว และกระทรวงการท่องเที่ยวฯได้หารือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ไปแล้ว

เบื้องต้นหากที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเริ่มจองสิทธิได้

ภายในเดือน ก.พ.นี้ เพื่อใช้สิทธิภายในเดือน ก.ย.2565 คาดว่าจำนวน 2 ล้านสิทธ์ิดังกล่าว จะถูกใช้หมดในเดือน เม.ย.นี้

ที่ผ่านมาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 กำหนดสิทธิเอาไว้จำนวน 2 ล้านสิทธิ ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และมีประชาชนใช้สิทธิครบแล้วในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งตรงกับช่วงไฮซีซั่นของภาคท่องเที่ยวไทย

 

เงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

รัฐช่วยจ่ายค่าที่พักให้ 40% สูงสุดไม่เกินคืนละ 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน รับคูปอง 600 บาทต่อวัน และเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40%