ชำแหละ “เครือไทยโฮลดิ้งส์” อาณาจักรธุรกิจประกัน-การเงิน “เจ้าสัวเจริญ” 

ThanDigital
|
17 ม.ค. 2565 เวลา 8:26 น. 7.4k

กรณีการยื่นฟ้องศาลปกครองโดยสองบริษัทประกันภัยในเครือไทยโฮลดิ้งส์ ถือเป็นประเด็นที่ผู้คนจำนวนมากจับตา เพราะมีผลกับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ฐานเศรษฐกิจ จะพาไปเปิด “เครือไทยโฮลดิ้งส์” ของเจ้าสัวเจริญ ว่ามีบริษัทอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ดำรงค์ตำแหน่งอะไร

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า เครือไทย โฮลดิ้งส์ เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินและประกันภายใต้อาณาจักรของอีกหนึ่งมหาเศรษฐีของไทยอย่าง ‘เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี’ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน (ลีสซิ่งและสินเชื่อองค์กร) โดยมีบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELIC) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก

 

ผลดำเนินงานกำไร(ขาดทุน)สุทธิย้อนหลังของ “เครือไทยโฮลดิ้งส์” ในช่วงระหว่างปี 2561-2564

 

ปี 2561 กำไรสุทธิ 998.10 ล้านบาท

ปี 2562 กำไรสุทธิ 304.92 ล้านบาท

ปี 2563 กำไรสุทธิ  728.45 ล้านบาท

ปี 2563 กำไรสุทธิ  -269.54 ล้านบาท

 

ผลดำเนินงานกำไร(ขาดทุน)สุทธิย้อนหลังของ “เครือไทยโฮลดิ้งส์” พบว่า ปี 2564 เริ่มขาดทุน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นการขาดทุนครั้งแรกในรอบหลายปี โดยสาเหตุสำคัญมาจากกรมธรรม์ประกันภัยโควิดเป็นหลัก จึงอาจเป็นเหตุให้ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.ไทยประกันภัย ใน “เครือไทยโฮลดิ้งส์” ต้องการบอกเลิกกรมธรรม์ เจอจ่ายจบ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (อัปเดต 16 มี.ค. 2564)

 

1. บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด-จำนวนหุ้น 338,444,024 เท่ากับ 45.00 %

2. บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด-จำนวนหุ้น 236,126,778 เท่ากับ 31.40 %

3. บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด-จำนวนหุ้น 37,500,000 เท่ากับ 4.99 %

4. บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด-จำนวนหุ้น 37,367,000 เท่ากับ 4.97 %

5. บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด-จำนวนหุ้น 37,000,000 เท่ากับ 4.92 %

6. UBS AG SINGAPORE BRANCH-จำนวนหุ้น 33,437,144 เท่ากับ 4.45 %

7. DBS BANK LTD-จำนวนหุ้น 22,618,800 เท่ากับ 3.01 %

8. บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)-จำนวนหุ้น 3,600,000 เท่ากับ 0.48 %

9. สำนักงานพระคลังข้างที่-จำนวนหุ้น 765,672 เท่ากับ 0.10 %

10. ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม-จำนวนหุ้น 648,494 เท่ากับ 0.09 %

 

คณะกรรมการ และ ตำแหน่ง ปัจจุบันของ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 

1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ

2. นาย โชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ

3. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท

4. นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการบริษัท

5. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ รองประธานกรรมการบริษัท

6. นาง อาทินันท์ พีชานนท์ กรรมการ

7. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ

8. นาย สมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ

9. นาย อภิชัย บุญธีรวร กรรมการ

10. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ

11. นาง กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

13. นาย ผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

14. นาย บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ

15. นาย วัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ

โดยเมื่อปี 2562 เจ้าสัวเจริญได้นำบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ (Thai Group Holding) ยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางอ้อม (backdoor listing) หลังจากบริษัทเครืออาคเนย์ ได้เข้าเทกโอเวอร์บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) “TIC”

 

จากนั้นจะดำเนินการโอนทรัพย์สินในเครืออาคเนย์ทั้งหมดเข้าไปอยู่ใน “เครือไทย โฮลดิ้งส์” และนำบริษัทเครือไทยฯเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯแทน

 

ทั้งนี้ ตำแหน่งทางธุรกิจในปัจจุบัน ของ เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี

 

ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด

ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

ประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด

ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง

ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด

ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประธานกรรมการ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ บริษัท นครชื่น จำกัด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง