เช็คค่าฝุ่น PM2.5 ศกพ.เผยมีแนวโน้มสูงในพื้นที่กรุงเทพฯและภาคเหนือ

17 ม.ค. 2565 | 03:07 น.

เช็คค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ 17 ม.ค.65 เกินมาตรฐาน 4 จังหวัด ศกพ.ประกาศ PM2.5 มีแนวโน้มสูงในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและภาคเหนือ

เกาะติด“ฝุ่น PM2.5”  ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ หรือศกพ. ประกาศ PM2.5 มีแนวโน้มสูงในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และภาคเหนือ โดยพบ PM2.5 เกินมาตรฐาน (7.00น.) ระวังและงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง

 

เช็คค่าฝุ่น PM2.5 ศกพ.เผยมีแนวโน้มสูงในพื้นที่กรุงเทพฯและภาคเหนือ

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้

 

ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานคร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

เช็คค่าฝุ่น PM2.5 ศกพ.เผยมีแนวโน้มสูงในพื้นที่กรุงเทพฯและภาคเหนือ

 

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 7 - 54 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 20 - 50 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 29 - 61 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 27 - 61 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10 - 23 มคก./ลบ.ม.

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 28 - 59 มคก./ลบ.ม.

 

ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

 

เช็คค่าฝุ่น PM2.5 ศกพ.เผยมีแนวโน้มสูงในพื้นที่กรุงเทพฯและภาคเหนือ

 

1 วันข้างหน้า คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

 

7 วันข้างหน้า นั้น แนวโน้มของสถานการณ์ในช่วงวันที่ 19-21 มกราคม จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิด และสภาพอากาศที่นิ่งลดลง โดยจะมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะสูงขึ้นอีกครั้งในวันที่ 22 และ 24 มกราคม ซึ่งในสถานการณ์อันใกล้ควรเฝ้าระวังช่วงเย็นวันที่ 17 ไปจนถึงเช้าวันที่ 18 จะมีโอกาสที่จะเกิดการสะสมของฝุ่นละอองได้

 

ที่มา : ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ