svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 จว.ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง อากาศหนาวเย็น

16 มกราคม 2565

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 จว.ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง หลังจากนั้นในวันที่ 18 - 22 ม.ค. มวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อุณหภูมิลด 1-3 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ - 22 มกราคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) โดยอากาศตั้งแต่วันที่ 16 – 17 ม.ค. 65 มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

 

สำหรับรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง มีดังนี้ 

 • แม่ฮ่องสอน
 • เชียงใหม่ 
 • เชียงราย 
 • ลำพูน 
 • ลำปาง 
 • พะเยา
 • แพร่ 
 • น่าน

 

ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส และบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส 
 

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 22 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง

 

 

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดช่วง ทำให้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

ข้อควรระวัง

 • ในช่วงวันที่ 16 – 17 ม.ค. 65 ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 22 ม.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ภาคเหนือ
วันที่ 16 - 17 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

วันที่ 18 - 21 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ - 22 มกราคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 17 – 18 ม.ค. 65

 • อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

วันที่ 19 – 22 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

 

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ - 22 มกราคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)

ภาคกลาง
วันที่ 16 – 17 ม.ค. 65

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

วันที่ 18 - 22 ม.ค. 65

 • อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก
วันที่ 16 – 17 ม.ค. 65

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

วันที่ 18 - 22 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

 • ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร


ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)    

 • ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ - 22 มกราคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.