เช็คด่วน!ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ยาง -เงินช่วยเหลือชาวนาวันนี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 ม.ค. 2565 เวลา 8:40 น. 4.4k

โอนเข้าบัญชีวันนี้! ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางกว่า 4.8 แสนราย เป็นเงินกว่า 500 ล้านบาท และโอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ครั้งที่ 3 จำนวน 6.2 หมื่นราย เป็นเงินกว่า 490 ล้านบาท เกษตรกรตรวจสอบผลการโอนเงินที่นี่

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมติกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณและมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำ อันเนื่องมากจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยธรรมชาติ และช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพ 

 

ล่าสุดในวันนี้ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 รอบที่ 1-2 เพิ่มเติม และรอบที่ 3 เข้าบัญชีกษตรกรโดยตรงแล้ววันนี้ กว่า 480,000 ราย เป็นเงินกว่า 500 ล้านบาท พร้อมโอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 3 แก่เกษตรกรกว่า 62,000 ราย เป็นเงินกว่า 400 ล้านบาท
 

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินประกันรายได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง สำหรับรอบที่ 1-2 เพิ่มเติม และรอบที่ 3 แก่เกษตรกรจำนวน 484,609 ราย เป็นเงิน 568 ล้านบาท โครงการดังกล่าวเป็นการประกันรายได้ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่

 

  • ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม
  • น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม 
  • ยางก้อนถ้วย(DRC 50%)  ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม 

 

โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านราย พื้นที่สวนยางกว่า 19.16 ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ 9,783.61 ล้านบาท
 

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ธ.ก.ส. ได้โอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 3 แก่เกษตรกร 62,374 ราย เป็นเงิน 490 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นการจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น 

 

โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท

 

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญซีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

 

หรือสามารถเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (คลิกที่นี่)  และตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐได้ที่ธ.ก.ส.หรือ  https://chongkho.inbaac.com/  
 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง