ประกันรายได้ยางพารา  ชาวสวนยางเช็คส่วนต่างงวดที่1-2ได้ ที่นี่  

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 ธ.ค. 2564 เวลา 5:59 น. 18.6k

ประกันรายได้ยางพารา  ชาวสวนยางเช็คส่วนต่างงวดที่1-2ได้ ที่นี่   เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ทราบทั่วกันอีกครั้ง และตรวจสอบสิทธิด้านส่วนต่างในงวดที่ประกาศแล้ว

โครงการประกันรายได้ยางพารา  หลังจากที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ใช้วงเงินรวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,065,687,645.28 บาท หรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท. ) ทั้งบัตรสีเขียว และบัตรสีชมพู

ประกันรายได้ยางพารา  ชาวสวนยางเช็คส่วนต่างงวดที่1-2ได้ ที่นี่  

 

 สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง ที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง กับ กยท. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,880,458 ราย เกษตรกรชาวสวนยาง เช็กสิทธิ์ ผ่านลิงค์ https://www.raot.co.th/gir/index/ และตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ https://chongkho.inbaac.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้ว

นี้มีการเคาะราคาประกันรายได้ยางพารา 2 งวด พร้อมกัน   งวดที่1 เดือนตุลาคม และงวดที่2 เดือนพฤศจิกายน นี้  (ระยะประกันรายได้ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ประกันรายได้ยางพารา  ชาวสวนยางเช็คส่วนต่างงวดที่1-2ได้ ที่นี่  

โดยงวดที่1   โดยตามประกาศของ คณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิง  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี 2564/65

กำหนดราคาประกันรายได้ ดังนี้

 •  ยางแผ่นดิบคุณภาพดี          60 บาท/กิโลกรัม
 •  น้ำยางสด (DRC 100%)       57 บาท/กิโลกรัม
 •  ยางก้อนถ้วย (DRC 50%)     23 บาท/กิโลกรัม

ราคากลางอ้างอิงการขาย(บาท/กก.)       

 •  ยางแผ่นดิบ                     52.33                                                  
 •  น้ำยางสด                       51.05                                                  
 •  น้ำยางก้อนถ้วย              24.21      

ทั้งนี้การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา      ดังนั้น

 • ยางแผ่นดิบ                     7.67  บาทต่อกก.
 • น้ำยางสด                        5.95  บาทต่อกก.
 • น้ำยางก้อนถ้วย               ไม่ต้องจ่ายชดเชย สูงกว่าราคาประกัน

ประกันรายได้ยางพารา  ชาวสวนยางเช็คส่วนต่างงวดที่1-2ได้ ที่นี่  

งวดที่2    

โดยตามประกาศของ คณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิง  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี 2564/65

กำหนดราคาประกันรายได้(บาท/กก.) ดังนี้

 • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี                 60 บาท/กก.
 • น้ำยางสด (DRC 100%)            57 บาท/กก.
 •  ยางก้อนถ้วย (DRC 50%)       23 บาท/กก.

ราคากลางอ้างอิงการขาย(บาท/กก.)       

 • ยางแผ่นดิบ                     54.15                                                  
 •  น้ำยางสด                       53.69                                                  
 •  น้ำยางก้อนถ้วย              24.22 

     ทั้งนี้การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา      ดังนั้น

 •  ยางแผ่นดิบ             5.85
 •  น้ำยางสด                3.31
 •  น้ำยางก้อนถ้วย       ไม่ต้องจ่ายชดเชยสูงกว่าราคาประกัน

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง