svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วิธีทำใบขับขี่ 2565 ต่ออายุ ล่าสุด ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนอย่างไร จบที่นี่

14 มกราคม 2565

วิธีทำใบขับขี่ 2565 เปิดข้อมูล“กรมขนส่ง” ใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมวิธีการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ การต่ออายุแบบ 2 ปี 5 ปี รวมทั้งค่าธรรมเนียม แบบละเอียด

จากสถานการรณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มีการชะลอการทำใบขับขี่เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถทำใบขับขี่ 2565 ได้แล้ว  

 

ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการทำใบขับขี่ต้องจองคิวทำใบขับขี่ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

 

เมื่อจองคิวเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องอบรบผ่านระบบ DLT-elearning หรือการอบรมออนไลน์ โดยใบอบรมมีอายุเพียง 90 วัน

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์แล้วเสร็จสามารถบันทึกภาพหน้าจอเพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบกเพื่อเข้ารับการทำใบขับขี่ตามวันเวลาที่นัดหมายต่อไป โดยสามารถทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ หลังจากกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ 

 

วิธีทำใบขับขี่ใหม่ 2565 (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

เอกสาร

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ 2565   

 1.  จองคิว ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue คลิก iOS Link: คลิก  แอนดรอยด์ Link: คลิก
 2. วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(ตาบอดสี สายตากว้าง-ลึก ความไวเท้า)
 3. อบรม 5 ชั่วโมง
 4.  ทดสอบข้อเขียน จองคิวสอบขับรถ
 5.  วันที่ 2   ทดสอบขับรถ และทำใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม

 • รถยนต์ 305  บาท  
 • รถจักรยานยนต์ 205  บาท

วิธีทำใบขับขี่ 2565 ต่ออายุ ล่าสุด ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนอย่างไร จบที่นี่

วิธีต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสาร

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบอนุญาตฉบับเดิม
 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการทดสอบต่อใบขับขี่

 1. ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง คลิกที่นี่
 2. จองคิวผ่าน DLT Smart Queue คลิก / iOS Link: คลิก แอนดรอยด์ Link: คลิก 
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 4. ออกใบอนุญาตขับรถ

ค่าธรรมเนียม

 • รถยนต์ 505 บาท
 • รถจักรยานยนต์ 255 บาท

วิธีต่อใบขับขี่2565

วิธีเปลี่ยนใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี

เอกสาร

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบอนุญาตฉบับเดิมตัวจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการทดสอบเปลี่ยนใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี

 1. จองคิวผ่าน DLT Smart Queue คลิก / iOS Link: คลิก
 2. แอนดรอยด์ Link: คลิก 
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 4. ออกใบอนุญาตขับรถ 

ค่าธรรมเนียม

 • รถยนต์ 505 บาท
 • รถจักรยานยนต์ 255 บาท

การอบรมต่ออายุใบขับขี่

หมายเหตุ:

 • สามารถต่อใบขับขี่ก่อนล่วงหน้าได้ 90 วัน
 • หากขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่
 • หากขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่

 

อย่างไรก็ตาม “ใบรับรองแพทย์” **(ตามประกาศกฎกระทรวงคมนาคม เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ต้องการขอรับและขอต่ออายุใบขับขี่รถทุกชนิด ทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบการดำเนินการด้วย)