svasdssvasds

กรมอุตุฯพยากรณ์อากาศ 15-18 ม.ค.เหนือ-อีสานมีฝน อุณหภูมิลด 1-3 องศา

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 ม.ค. 2565 เวลา 17:30 น. 555

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -19 ม.ค.ไทยตอนบนหนาวเย็นตลอดช่วง มีหมอกตอนเช้า เฉพาะวันที่ 15-18 ม.ค.เหนือ - อีสาน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หลังจากนั้นลมหนาวพัดมาอีกระลอก อุณหภูมิลด 1-3 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ - 19 มกราคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) โดยอากาศวันนี้  – 16 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส และบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส 

 

ส่วนในช่วงวันที่ 15 - 18 ม.ค. 65 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

 

ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 19 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส

 

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนมากทางตอนล่างของภาค และคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น ตลอดช่วง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ข้อควรระวัง  

 • ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ ตลอดช่วง 
 • ในช่วงวันที่ 13 – 16 ม.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย 
 • วันที่ 15 – 18 ม.ค. 65 ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า โดยแบ่งเป็นรายภาค ดังนี้ 

 

ภาคเหนือ    
วันที่ 13 – 16 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

วันที่ 13 - 14 ม.ค. 65 

 • ฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาค และในช่วงวันที่ 15 - 17 ม.ค. 65 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค

วันที่ 17 - 19 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ - 19 มกราคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
วันที่ 13 – 17 ม.ค. 65

 • อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

วันที่ 17 - 18 ม.ค. 65

 • ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค

วันที่ 18 – 19 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-25 กม./ชม.

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ - 19 มกราคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)

 

ภาคกลาง    
วันที่ 13 – 17 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

วันที่ 18 - 19 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก    
วันที่ 13 – 17 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

วันที่ 18 - 19 ม.ค. 65

 • อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)    

 • ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง
 • ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

 • ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ - 19 มกราคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันที่ 13 – 17 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

วันที่ 18 - 19 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นกับในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด