ลมหนาวจากจีนปกคลุมไทยตอนบน 11-15 ม.ค.อุณหภูมิลด 1-2 องศา

09 ม.ค. 2565 | 17:39 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า วันที่ 11-15 ม.ค.ความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากจีนปกคลุมไทยตอนบน ทำให้อุณหภูมิลด 1-2 องศา อากาศหนาวเย็นลง เหนือ -อีสาน ลมแรง อากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง ,ตะวันออก รวมทั้งกทม.ปริมณฑล มีอากาศเย็นในตอนเช้า

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ -15 มกราคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) โดยในวันที่ 11 – 15 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส และมีอากาศหนาวเย็นลง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็นในตอนเช้า

 

ส่วนสภาพอากาศวันนี้ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส และบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศา 

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนตลอดช่วง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า โดยแบ่งเป็นภาคต่างๆมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ภาคเหนือ    
วันที่ 9 – 15 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้่ 15 มกราคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 9 – 11 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

วันที่ 12 – 15 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-25 กม./ชม.

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้่ 15 มกราคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)

ภาคกลาง
วันที่ 9 – 11 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

วันที่ 12 - 15 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก    
วันที่ 9 – 11 ม.ค. 65

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

วันที่ 12 - 15 ม.ค. 65

 • อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)    

 • ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

 

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้่ 15 มกราคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)    

 • ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันที่ 9 – 12 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

วันที่ 13 - 15 ม.ค. 65 

 • อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.