ผงะ! เจอ DNA หมู ใน "ลูกชิ้นเนื้อวัว" ฮาลาล

10 ม.ค. 2565 | 10:06 น.

คณะกรรมการกลางอิสลามไทย เผย ตรวจพบ DNA หมู ใน ลูกชิ้นเนื้อวัว ยี่ห้อ นำชัย ของบริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด ประกาศเตือนชาวมุสลิม หลีกเลี่ยงการบริโภค

10 ม.ค.2565 - เป็นเรื่องราวน่าตกใจ เมื่อวันนี้ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ออกมาเปิดเผย ว่า มีการตรวจพบดีเอ็นเอของหมู อยู่ในลูกชิ้นยี่ห้อดัง ที่ได้รับรองฮาลาล 

 

โดยระบุ  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
เรื่อง การตรวจพบ DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด

ระบุ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ทำการส่งตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด เลขที่รับรองฮาลาล31 0113 113 01ㆍ ㆍ461  เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หา DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ปรากฎผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตรวจพบสารพันธุกรรม (DNA) ของสุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในตัวอย่างที่ส่งตรวจ

ผงะ! เจอ DNA หมู ใน \"ลูกชิ้นเนื้อวัว\" ฮาลาล

จึงขอประกาศให้ผู้บริโภคมุสลิมไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น ซี.ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด 

 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน