svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัพเดท คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2565 นายกฯ ให้คำขวัญว่าอะไร อ่านได้ที่นี่

07 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2565 พร้อมสรุปรวมคำขวัญวันเด็ก ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน นายกรัฐมตรี ให้คำขวัญว่า อะไรบ้าง อ่านได้ที่นี่

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ซึ่งนับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาต่อเนื่องยาวนานที่ นายกรัฐมนตรีของไทยทุกยุคทุกสมัยจะมอบคำขวัญให้กับเด็ก ๆ เป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้นับเป็นปีที่ 8 แล้วที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเพื่อเป็นคติเตือนใจสำหรับเยาวชน

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี 2558 จนถึง ปัจจุบัน ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบไว้ให้กับเด็กไทยรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีดังนี้  

คำขวัญวันเด็ก 2565

  • รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2564

  • เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2563 

  • เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2562 

  • เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2561

  • รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2560

  • เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2559

  • เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2558

  • ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

 

อัพเดท คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2565 นายกฯ ให้คำขวัญว่าอะไร อ่านได้ที่นี่