svasdssvasds

โควิดชลบุรี พุ่งไม่หยุด ติดเชื้อรายใหม่ 1,342 ราย บางละมุงยังพบมากสุด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ม.ค. 2565 เวลา 0:12 น. 573

โควิดชลบุรี วันนี้ 7 ม.ค.65 ติดเชื้อรายใหม่ 1,342 ราย สะสม 1.17 แสนราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ยอดเสียชีวิตสะสม 794 ราย พื้นที่อำเภอบางละมุงมากสุด 712 ราย

โควิดชลบุรี วันที่ 7 ม.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,342 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 117,246 ราย รักษาหายเพิ่ม 134 ราย รักษาหายสะสม 111,076 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม  เสียชีวิตสะสม 794 ราย อำเภอบางละมุงพบติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด 712 ราย ตามด้วยศรีราชา 265 ราย และอำเภอเมืองชลบุรี 207 ราย

 

โควิดชลบุรี พุ่งไม่หยุด ติดเชื้อรายใหม่ 1,342 ราย บางละมุงยังพบมากสุด

รายละเอียดการติดเชื้อโควิด-19

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 40 ราย สะสม 5,603 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,907 ราย
 

2. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 103 ราย สะสม 457 ราย

3. Cluster บริษัท อ่างทอง บิวดิ้ง จำกัด อ.บางละมุง 4 ราย สะสม 4 ราย
 

4. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 53 ราย สะสม 140 ราย
 

5. Cluster นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 27 ราย สะสม 107 ราย
 

6. Cluster ร้าน LHAO HENG อ.เมืองชลบุรี 7 ราย สะสม 12 ราย
 

7. Cluster บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 31 ราย
 

8. Cluster ร้าน Cools Club อ.ศรีราชา 12 ราย สะสม 12 ราย
 

9. Cluster นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 12 ราย สะสม 17 ราย
 

10. Cluster บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 3 ราย
 

11. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 40 ราย
 

12. บุคลากรทางการแพทย์ 34 ราย
 

13. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด 41 ราย ดังนี้
13.1 กรุงเทพมหานคร 8 ราย
13.2 จังหวัดอุบลราชธานี 5 ราย
13.3 จังหวัดเชียงใหม่ 4 ราย
13.4 จังหวัดขอนแก่น 3 ราย
13.5 จังหวัดสกลนคร 3 ราย
13.6 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ราย
13.7 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ราย
13.8 จังหวัดจันทบุรี 1 ราย
13.9 จังหวัดชุมพร 1 ราย
13.10 จังหวัดเชียงราย 1 ราย
13.11 จังหวัดตราด 1 ราย
13.12 จังหวัดนครนายก 1 ราย
13.13 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย
13.14 จังหวัดบึงกาฬ 1 ราย
13.15 จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย
13.16 จังหวัดภูเก็ต 1 ราย
13.17 จังหวัดมหาสารคาม 1 ราย
13.18 จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย
13.19 จังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย
13.20 จังหวัดสงขลา 1 ราย
13.21 จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย
13.22 จังหวัดหนองคาย 1 ราย
 

14. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
14.1 ในครอบครัว 175 ราย
14.2 จากสถานที่ทำงาน 172 ราย
14.3 บุคคลใกล้ชิด 57 ราย
14.4 ร่วมวงสังสรรค์ 168 ราย
 

15. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 63 ราย
 

16. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 327 ราย
 

ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,807,633 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,117 คน ปอดอักเสบ 9 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย
 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 108,522 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 412,918 คน รวม 521,440 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 50 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,712 คน ปอดอักเสบ 6 ราย และใส่ท่อหายใจ 1 ราย
 

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม) และผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น
 

ขณะนี้เมีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมือง และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมือง และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขาตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน
 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน
 

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์
 

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมือง ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด
 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว
1. เลิกงานไม่สังสรรค์
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน
6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ
 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ
 

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม
 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้
 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ไเ้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี1 ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2 กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3 ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เขื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ ( smart living with covid-19 )และอาจกลายเเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมปัองกัน ( covid-19 free setting)

4 ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด