svasdssvasds

รพ.ศิริราช ประกาศ งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย ป้องกันโควิด ตั้งแต่ 4 ม.ค.65

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ม.ค. 2565 เวลา 11:55 น.

โรงพยาบาลศิริราช ออกประกาศการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อควบคุมป้องกันโควิด-19 เริ่มตั้งแต่ 4 ม.ค.65 เป็นต้นไป ของดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย-จำกัดการเฝ้าไข้ 1 คน 1 ห้องขอไม่เปลี่ยนคนเฝ้าไข้

3 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ลงนามในประกาศโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา เรื่อง การเข้าเยี่ยมหรือเฝ้าไข้ผู้ป่วย เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2565 โดยระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย" และจำกัดคนเฝ้าไข้ 1 คนต่อ 1 ห้อง โดยขอความร่วมมือไม่เปลี่ยนคนเฝ้าไข้

ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่น แทนการเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

 

รพ.ศิริราช ประกาศ งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย ป้องกันโควิด ตั้งแต่ 4 ม.ค.65

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด