svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตำรวจจัดเต็มปีใหม่ เตือนเมาแล้วขับ คุกหนัก 10 ปี

31 ธันวาคม 2564

โฆษก ตร. เตือน “เมาแล้วขับ” คุกหนัก 10 ปี ตำรวจจัดเต็มปีใหม่ ตั้งด่านกวดขันวินัย เพื่อความปลอดภัย ทั่วประเทศ!!

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 การดื่มสุราแล้วขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ จนเป็นอันตรายร้ายแรงกับตนเองและผู้อื่นได้

 

ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการจับกุมผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเข้มข้น จึงอยากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่า การขับขี่รถ ขณะเมาสุรา เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ จนเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นในบางครั้งอาจร้ายแรงถึงขึ้นเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย

พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น มาตรา 160 ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 6 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 บาท ถึง 120,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่