ด่วน!รพ.ราชวิถี เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3

29 ธ.ค. 2564 | 06:47 น.

เช็คเลย!โรงพยาบาลราชวิถี เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 เข็ม 2 เข็มกระตุ้นภูมิ ตรวจสอบเงื่อนไข - คุณสมบัติพร้อมช่องทางลงทะเบียนที่นี่

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศเปิด วอล์ค อิน Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็มที่ 1,2 และเข็มกระตุ้น วันละ 200 คน (จนกว่าวัคซีนจะหมด) ทั้งนี้รพ.ได้ขยายระยะเวลาการฉีดวัคซีนออกไปในวันที่ 4 -28 มกราคม 2565 (เว้นวันที่ 20 -21 ม.ค. 65 และวันหยุดราชการ) 

 


ประชาชนที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี) หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดความแออัดในการมารับบริการได้ โดยสามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่นี่

สำหรับเงื่อนไขในการเข้ารับวัคซีนมีดังนี้ 

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 

  • สำหรับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไปและยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มาก่อน (ไม่จำกัดสัญชาติ)

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2

  • แทนการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 หรือ ซิโนแวค เข็ม 2 จากโรงพยาบาลอื่นๆ(ตามความสมัครใจ)

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น

  • สำหรับผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบทั้ง 2 เข็ม ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป
  • สูตรไขว้ ซิโนแวค หรือ  ซิโนฟาร์ม กับแอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์ ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป
  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม ครบโดสตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 

สิ่งที่ต้องเตรียมนำมาเป็นหลักฐานในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)
  • เอกสารการรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 

 

 

รพ.ราชวิถี เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3