svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

การประปานครหลวง-ประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ เช็คที่นี่

21 ธันวาคม 2564

เช็คที่นี่ ของขวัญปีใหม่ 2564 ข่าวดี ผู้ใช้น้ำรายใหม่ การประปานครหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าติดตั้งประปาใหม่สูงสุด 20% เช็คเลย

ของขวัญปีใหม่ 2564 รัฐบาลจัดให้ปีนี้เรียกได้ว่า จัดเต็มกันทุกกระทรวง ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ไม่น้อยหน้า โดยของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยที่เตรียมไว้ให้กับประชาชนนั้น 

หนึ่งในไฮไลท์สำคัญในด้านเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีโครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้ นำโดย การประปานครหลวง หรือ กปน. ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ให้สูงสุด 20% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่พักอาศัยในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง

ในขณะที่ การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. จะลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 65 

 

นอกจากนี้ในส่วนของ สถานธนานุบาลทั่วประเทศ ส่งท้ายปีกับการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 253 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค.65 

โครงการ มหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กฟน. (การไฟฟ้านครหลวง) โดยบริการติดตั้งหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 100 หัวชาร์จ และ โครงการของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก โดยจัดพื้นที่บริเวณตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ณ องค์การตลาดสาขาตลิ่งชัน ให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าฟรี พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน ล่องเรือเที่ยววัด และจับคู่ทางธุรกิจบน Platform ต่าง ๆ ส่งออกไปยังต่างประเทศควบคู่กันด้วย 

รวมถึงจัดให้มีโครงการ เชฟชุมชน… เรียนฟรี มีทุนให้ เพื่อฝึกอบรมความรู้ด้านการทำอาหารระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำไปต่อยอดประกอบอาชีพ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถขอรับเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวนไม่เกิน 5,000 บาทต่อครอบครัวที่สำนักงานเขตตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน