svasdssvasds

แผ่นดินไหวที่ลาว กรมชลประทาน ยัน ไม่กระทบเขื่อนภาคเหนือ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 ธ.ค. 2564 เวลา 10:30 น.

อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยัน เหตุแผ่นดินไหวที่ลาว ช่วงเช้าของวันนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนใน 4 จังหวัดภาคเหนือ

จากกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศลาวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 04.06 น. วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.8 ที่ความลึก 10 กิโลเมตร นั้น

กรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้เข้าไป20 ธันวาคม 2564 โดยนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตรวจสอบค่าอัตราเร่งสูงสุดที่มีผลกระทบต่อเขื่อนแล้ว พบว่า ค่าอัตราเร่งสูงสุดที่เกิดขึ้น มีค่าเพียง 0.002866 g ซึ่งค่าอัตราเร่งสูงสุดที่กรมชลประทานได้ออกแบบไว้ สามารถรองรับแผ่นดินไหว มีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 

ดังนั้น ค่าอัตราในครั้งนี้จึงเป็นค่าที่น้อยมาก และไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ 

  1. จังหวัดน่าน อ่างเก็บน้ำน้ำพง อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต อ่างเก็บน้ำน้ำแหง และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ  
  2. จังหวัดพะเยา อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งอน อ่างเก็บน้ำแม่ใจ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม และอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ  
  3. จังหวัดเชียงราย อ่างเก็บน้ำแม่สรวย อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง และอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก  
  4. จังหวัดแพร่ อ่างเก็บน้ำแม่สอง 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด