ด่วน! อินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.2 ประกาศเตือนภัยสึนามิ

14 ธ.ค. 2564 | 04:35 น.

ประเทศอินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง 7.2 ที่ทะเลฟลอเรส ใน จ.นูซา เต็งการา เบื้องต้นมีการประกาศเตือนภัยสึนามิแล้ว

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 10.20 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.2 ความลึก 10 กิโลเมตรใกล้ประเทศอินโดนีเซีย ที่ละติจูด 7.67 องศาใต้ ลองจิจูด 122.26 องศาตะวันออก บริเวณ Flores Sea ประมาณ 2,710 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ด่วน! อินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.2 ประกาศเตือนภัยสึนามิ

 

 

ด่วน! อินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.2 ประกาศเตือนภัยสึนามิ