ภูเก็ตต้องชนะวัคซีนเข็ม 3 เปิดลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้ว เช็คเลย

16 ธันวาคม 2564

วัคซีนโควิดเข็ม 3 ภูเก็ต ประกาศเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ผ่านออนไลน์ www.ภูเก็ตต้องชนะ.com จำนวน 4,000 คน เช็คได้ที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภูเก็ต) ประกาศเปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ภูเก็ตต้องชนะ.com จำนวน 4,000 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นวัคซีน AstraZeneca + วัคซีนเข็มที่ 2 เป็น AstraZeneca (แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ

2.ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็นวัคซีน Sinovac/Sinopharm + วัคซีนเข็มที่ 2 เป็น AstraZenenca เท่านั้น

โดยวัคซีนเข็ม 3 จะได้รับเป็นวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ www.ภูเก็ตต้องชนะ.com หรือ สามารถสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฎ ซึ่งสามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้

ในวันที่ 21,22,23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามกีฬา สะพานหิน  

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร AA และ SA เท่านั้น และต้องได้รับเข็ม 2 ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

ภูเก็ตต้องชนะวัคซีนเข็ม 3 เปิดลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้ว เช็คเลย