วัคซีนเข็มกระตุ้น รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน เปิดคิวนัดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

16 ธันวาคม 2564

รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน กทม. แจ้งวันนัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์ (Pfizer) เฉพาะผู้ที่รับเข็มที่ 2 ของโรงพยาบาลและจากโรงพยาบาลอื่น ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เช็คเลย

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 จากโรงพยาบาลในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายนและ ตุลาคม 2564 ขอให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 3 (บูสเตอร์) ตามวัน และเวลานัดหมาย ดังต่อไปนี้

1.ได้รับวัคซีน AZ เข็มที่ 2 ในวันที่ 8,11, 13, 29 ส.ค.2564 และ 1, 3, 5 ก.ย. 2564 

  • เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ได้ในวันพุธที่ 22 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.

2.ได้รับวัคซีน AZ เข็มที่ 2 ในวันที่ 10, 12, 15 ก.ย.2564 

  • เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.

3.ได้รับวัคซีน AZ เข็มที่ 2 ในวัน 17, 19, 22 ก.ย.2564 

  • เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ในวันจันทร์ที่ 27 ธ.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. 

4.ได้รับวัคซีน AZ เข็ม 2 ในวันที่ 26, 29 ก.ย.2564

  • เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. 

5.ได้รับวัคซีน AZ เข็ม 2 ในวันที่ 1,3,6 ต.ค.2564 

  • เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. 

6.ได้รับวัคซีน AZ เข็ม 2 ในวันที่ 8,10, 29 ต.ค.2564

  • เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.  

หมายเหตุ : 

  1. เฉพาะผู้ที่รับเข็มที่ 2 จากรพ.เวชศาสตร์เขตร้อนเท่านั้น
  2. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับเข็ม 3 มาจากที่อื่น
  3. ไม่สามารถเลื่อนวันได้
  4. สามารถตรวจสอบวันที่ได้รับเข็มที่ 2 ได้ใน App และ Line@ "หมอพร้อม" 

 

วัคซีนเข็มกระตุ้น รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน เปิดคิวนัดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์