ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสม 98.44 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 49.81 ล้านราย 60.8% ของประชากร

16 ธ.ค. 2564 | 06:45 น.

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 98.44 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 3.93 แสนโดส ฉีดเข็มที่ 2 สะสม 43.81 ล้านราย คิดเป็น 60.8% ของประชากร กทม.ฉีดแล้ว 18.66 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด (28 ก.พ. - 15 ธ.ค. 2564) รวม 98,440,417 โดส ใน 77 จังหวัด

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 15 ธันวาคม 2564  ยอดฉีดทั่วประเทศ 393,447 โดส

  • เข็มที่ 1 : 109,170 ราย
  • เข็มที่ 2 : 168,342 ราย
  • เข็มที่ 3 : 115,935 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสม 98.44 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 49.81 ล้านราย 60.8% ของประชากร

 

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 50,204,276 ราย(คิดเป็น 69.7% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 43,811,828 ราย(คิดเป็น 60.8% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 4,424,313 ราย(คิดเป็น 6.1% ของประชากร)

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 18.66 ล้านโดส

 

กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 16.00 น.

ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสม 98.44 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 49.81 ล้านราย 60.8% ของประชากร

 

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 35,531 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม  18,667,989 โดส

 

ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสม 98.44 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 49.81 ล้านราย 60.8% ของประชากร

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์