ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์-โมเดอร์นา จ.ปทุมธานี-อยุธยา เช็คที่นี่

15 ธ.ค. 2564 | 10:00 น.

จุดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา เดือนธันวาคม 2564 มีที่ไหนเปิดลงทะเบียน-วอล์คอินฉีดวัคซีนบ้าง เช็คที่นี่

เกาะติดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจและกำลังมองหาจุดบริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมมาไว้ให้ที่นี่บางส่วน เริ่มกันที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งประกอบด้วย

1.ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต จัดฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น เป็น วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 13-20 ธันวาคม 2564 

คุณสมบัติ 

  • สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มแรกเป็น ซิโนแวค (Sinovac) หรือ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)   

ลงทะเบียน 

  • ลงทะเบียนโดยการสแกน QR Code จากภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้
  • ลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 เทศบาลนครรังสิต 

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์-โมเดอร์นา จ.ปทุมธานี-อยุธยา เช็คที่นี่

2.โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 

เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 และวัคซีนเข็มกระตุ้น วันละ 300 คน ในวันที่ 15,16,17,20 และวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดังนี้

  • วัคซีนซิโนแวค เข็ม 1 สำหรับคนไทยและต่างชาติที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน อายุ 18 ปีขึ้นไป (จะนัด AZ เข็ม 2 ห่างกัน 3-4 สัปดาห์) 
  • วัคซีน AZ/ไฟเซอร์ เข็ม 2 เป็น ไฟเซอร์ กรณีทีวัคซีนสนับสนุนมา
  • วัคซีนเข็ม 3 AZ/ไฟเซอร์ สำหรับผู้ที่ฉีด ซิโนแวค ครบสองเข็ม ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  • วัคซีนเข็มกระตุ้น AZ/ ไฟเซอร์ สำหรับผู้ที่ติดเชื่อครบ 3 เดือนขึ้นไป (นับจากวันที่ติดเชื้อ) 

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์-โมเดอร์นา จ.ปทุมธานี-อยุธยา เช็คที่นี่

3.หอประชุมสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อบจ.อยุธยา และ สสจ.อยุธยา จัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น Booster Pfizer เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 16,17,18 และ 20 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิด Walk In วันละ 1,500 คน 

เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียม

  • บัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
  • แอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" 

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์-โมเดอร์นา จ.ปทุมธานี-อยุธยา เช็คที่นี่

4.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

เปิดรับ Walk In วันละไม่เกิน 1,500 คน จัดให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไปเข็ม 1,2,3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์ 

หมายเหตุ : กรณี Booster เข็ม 3 

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค + ซิโนแวค และ ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม เว้นระยะห่าง 1 เดือน และ แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า เว้นระยะห่าง 4 เดือน 

ให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. ณ อาคารพุทไธศวรรย์ รพ.พระนครศรีอยุธยา 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-3563179 และ 035-211888 ต่อ 2507, 2516 

 

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์-โมเดอร์นา จ.ปทุมธานี-อยุธยา เช็คที่นี่