เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้

14 ธ.ค. 2564 | 01:07 น.

วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด จังหวัดชลบุรี เลือกฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์ - แอสตร้าเซนเนก้า" ในโรงพยาบาล 19 แห่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 14-19 ธ.ค.64 เช็คเงื่อนไขที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  เปิดบริการวอล์คอิน Walk in  ฉีดวัคซีนโควิด-19  สำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรี หรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 - 19 ธันวาคม 2564 เงื่อนไขรายละเอียดดังนี้

 

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์" (Pfizer)

 

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้

 

  • 1. สูตร Pfizer เข็ม 1 – เข็ม 2
  • 2. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือน ขึ้นไป 

 

ไฟเซอร์เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน


1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม 
2. Sinovac ครบ 2 เข็ม
3. AstraZeneca ครบ 2 เข็ม
4. Sinovac + AstraZeneca 
5. Sinopharm + AstraZeneca 

 

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 

 

AstraZeneca สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้ 


1. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 – เข็ม 2
2. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2
3. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือน ขึ้นไป 

 

AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 

1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม
2. Sinovac ครบ 2 เข็ม
3. Sinovac + AstraZeneca 
4. Sinopharm + AstraZeneca

 

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้

รายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการวอล์คอิน (Walk In) รวม 19 แห่ง ดังนี้ 

 

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดชลบุรี "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ"วันที่ 14-19 ธ.ค.นี้