วัคซีนโควิดเข็ม 4 ควรฉีดหรือไม่ เสี่ยงอะไรบ้าง เช็กเลย

14 ธ.ค. 2564 | 00:55 น.

วัคซีนโควิดเข็ม 4 ควรฉีดหรือไม่ เสี่ยงอะไรบ้าง หมอยงชี้ควรช้เมื่อจำเป็นและถึงเวลา แนะรอเวลาอีกหน่อยให้องค์ความรู้เพิ่มขึ้น หรือมีการพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า 
วัคซีนโควิด-19 มีคำถามถึงเข็ม 4 กันแล้ว ??
หมอยง ระบุว่า โรคโควิด-19  เป็นโรคอุบัติใหม่ วัคซีนก็ใหม่ การดำเนินการอะไรจำต้องอาศัย องค์ความรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อประโยชน์สูงสุด และลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การต่อสู้ต้องใช้เวลายาวนาน 
มาถึงเวลานี้ เราทราบว่าการให้วัคซีนเบื้องต้น ป้องกันได้ระดับหนึ่ง จำเป็นต้องกระตุ้นเข็ม 3 ที่ให้ภูมิต้านทานสูงและอยู่นาน ขอให้ทุกคนได้ครบ 2 เข็ม และกระตุ้นเข็ม 3 ก่อน 

เข็ม 4 ไว้ใช้เมื่อจำเป็นและถึงเวลา และรอเวลาอีกหน่อย ให้องค์ความรู้เพิ่มขึ้น หรือมีการพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่ 
1.การฉีด 3 เข็ม อย่างในประเทศไทย ที่มีการกระตุ้นด้วย AZ ตามหลังเชื้อตาย หรือ  Pfizer (ไฟเซอร์) ,Moderna (โมเดอร์นา)  ก็น่าจะเพียงพอในระดับหนึ่ง  และรอผลการศึกษาประสิทธิภาพและการลดลงของภูมิต้านทาน 
2.การฉีดวัคซีนระยะใกล้กัน เช่น เข็ม 3 กับ เข็ม 4 ที่ใกล้กัน การกระตุ้นภูมิต้านทานจะสู้ที่ห่างออกไปไม่ได้ (ยิ่งห่างยิ่งดี) การกระตุ้นได้ดีกว่า เหมือนน้ำเต็มขัน ยังไม่ทันลด ถึงเติมไปก็ไม่ได้ประโยชน์มาก ร่างกายยังมีหน่วยความจำช่วยได้อีก วัคซีนระยะห่าง ยิ่งห่างยิ่งกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดี แต่ห่างมากไป เกรงว่าจะติดเชื้อแทรกกลางเสียก่อน  จุดสมดุลต้องมี

วัคซีนโควิดเข็ม 4 จำเป็นหรือไม่
3.การให้วัคซีนมากครั้ง เสี่ยงกับอาการข้างเคียงที่มากขึ้น เช่นการให้  mRNA ถึง 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 อาการข้างเคียงมากกว่าครั้งแรก เช่น กล้างเนื้อหัวใจอักเสบ ครั้งที่ 3 พบว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตมากกว่า 2 ครั้งแรก ในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อจะมีผลอย่างไร ไม่มีใครรู้ คงต้องรอข้อมูลการติดตามผล และองค์ความรู้เพิ่มเติม 

ถึงแม้ว่าจะมีภาคเอกชนให้แสวงหาได้ หรือจองไว้แล้ว เลื่อนได้ ให้เลื่อนไปก่อน (เข็ม 4) ในการที่จะได้รับถึง 4 เข็ม  จากข้อมูลทั้งหมด การได้รับครบ 3 ครั้งแล้ว ขอให้รอข้อมูลก่อน ในอนาคตยังไม่รู้ว่าจะมีไวรัสตัวใหม่อะไรอีก อย่างน้อยก็  6 เดือน หลังเข็ม 3 หรือมีข้อมูลใหม่มาช่วยในการพิจารณา ว่าจำเป็นต้องให้เร็วกว่านั้น
สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (covid-19) ในประเทศไทยนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-12 ธ.ค. 64 มีการฉีดวัคซีนสะสมแล้วทั้งหมด 97,403,117 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 49,923,276 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 43,333,522 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 4,146,319 ราย