svasdssvasds

พช.จัดหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 119 สร้างศรัทธาที่เดินได้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 ธ.ค. 2564 เวลา 13:40 น.

พช.จัดหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 119 สร้างศรัทธาที่เดินได้ มุ่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานในพื้นที่ทำงานเพื่อประชาชน ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)  เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 119 จำนวน 102 คน ที่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการฝึกอบรมของพัฒนากรก่อนประจำการ เป็นการสร้างศรัทธาเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลนั้น มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของพัฒนากรใหม่ทุกคน จึงต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน มีความสามารถในการสร้างศรัทธาแก่ประชาชน หมั่นออกพบปะพูดคุยกับประชาชน และให้ความรู้แก่ประชาชน 

รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชน สามารถบริหารจัดการชุมชน โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้คนในชุมชนได้ร่วมแรงกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง เป็นประชากรที่มีคุณภาพ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความสุข พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการพึ่งพาตนเองได้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

ปลุกพลังพัฒนากร สร้างศรัทธาที่เดินได้

"ต้องการให้พัฒนากรทุกคนนำองค์ความรู้ หลักการ และภาควิชาการไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ และนำไปปรับใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีไปสู่ชุมชน โดยต้องการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ส่งเสริมให้ทุกชุมชนอยู่อย่างพอเพียง ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนากรทุกคน คือ กลไกสำคัญที่จะสานต่อปณิธานในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน และตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน"
 

นายสมคิด กล่าวต่อไปอีกว่า พัฒนากรก่อนประจำการต้องมีความตั้งใจในการใช้ชีวิตนักพัฒนาอย่างเข้มแข็ง อดทน ปรับตัวในสถานการณ์ที่แตกต่าง ยึดมั่นในระเบียบวินัย ให้เกียรติ อ่อนน้อม และเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากชุมชนและพัฒนากรรุ่นพี่ที่พร้อมจะเป็นต้นแบบถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการที่ดี 
และเป็นนักพัฒนาที่ยึดปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ และกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต้องมีความมุ่งมั่น จริงใจ จริงจัง ผนึกกำลังร่วมกันสร้างศรัทธาที่เดินได้ ให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อสานต่องานพัฒนาชุมชนให้ต่อเนื่องและทำงานร่วมกับประชาชนด้วยความรักและความศรัทธาในพื้นที่ตลอดไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด