svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สวดมนต์ข้ามปีมีที่ไหนบ้าง เช็กเลยที่นี่

13 ธันวาคม 2564

สายบุญเฮ!ศบค.ไฟเขียวจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เช็คเลยวัดไหนมีการจัดงาน และมีมาตรการก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไรบ้าง

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมศบค.ได้ไฟเขียวให้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศาสนาได้รายงานการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ พร้อมกำหนดมาตรการต่างๆในการเข้าร่วมงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 

 

สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2564 ที่จะมีขึ้นนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

กิจกรรมในส่วนกลาง 

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 22.30 น.  วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม จัดกิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า -เจริญจิตตภาวนา 
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23.30 น.  วัดอรุณราชวราราม จัดกิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า เจริญจิตตภาวนา  
 • วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. วัดอรุณราชวราราม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร รับปีใหม่ 

กิจกรรมในส่วนภูมิภาค 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ตามบริบทของพื้นที่ โดยให้เป็นไปตามประกาศ / คำสั่ง ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  

 • สวดมนต์ข้ามปี 
 • ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และเดินจงกลม
 • กิจกรรมอื่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาตามสถานการณ์และบริบทของท้องถิ่น 
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่
 • จังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับเพื่อนบ้านจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 

ทั้งนี้จะมีกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค ได้แก่

 • ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
 • ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือทางศาสนา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในมิติศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรมยังได้เผยมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีมาตรการต่างๆออกมาดังต่อไปนี้


มาตรการหลัก

 • จัดให้มีจุดคัดกรองและการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้จัดและผู้เข้าร่วมงาน
 • จัดกิจกรรมในสถานที่ ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกตลอดจนทำความสะอาดโดยการเช็ดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 • จัดให้มีจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจล บริเวณจุดเข้างาน ตลอดตามจุดต่างๆรอบบริเวณงาน 
 • ผู้จัดงานและผู้ประกอบพิธีต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • ประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ร่วมดำเนินการในกิจกรรมนั้นๆด้วย 
 • ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
 • ผู้เข้าร่วมงานมีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร รอบด้าน อย่างเคร่งครัด 

มาตรการหลักสกัดโควิดในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2564